*** Η  γραμματεία του σχολείου είναι ανοιχτή για το κοινό τις εργάσιμες μέρες  από 11.00 π.μ. έως 13.15 μ.μ. ***

-
Αρχική σελίδα
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Erasmus+ Συνάντηση στην Αθήνα, 6-10 Φεβρουαρίου 2017

Europe, our shared home: regional identities in a common history

Συνάντηση στην Αθήνα, 6-10 Φεβρουαρίου 2017

Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο  Αθηνω?ν,  συνεχίζει  την πολυετή εκπαιδευτικη? και παιδαγωγικη?  του παρα?δοση,   ανταποκρινόμενο και στις επιταγε?ς των καιρω?ν, ο?τι το σχολει?ο δεν ει?ναι απλα? ε?νας  χω?ρος μετα?δοσης της γνω?σης, αλλα? και ε?νας χω?ρος αλληλεπι?δρασης  και  χω?ρος ανοι?γματος στην κοινωνι?α. Έτσι, το τρέχον και το επόμενο  σχολικό ε?τος, 2016-2017 και 2017-2018, το σχολει?ο  συμμετε?χει μαζι? με α?λλες τρεις χω?ρες (Γαλλία, Πολωνία, Πορτογαλία) στο Ευρωπαι?κο? Εκπαιδευτικο? Προ?γραμμα Erasmus+.

Την εβδομάδα απο? 6 ε?ως 10/2/2017 το σχολει?ο μας υποδε?χθηκε τα με?λη των παιδαγωγικω?ν ομα?δων των α?λλων χωρω?ν. Εκτο?ς απο? τις συνεδρι?ες της ολομε?λειας, που γίνονταν καθημερινά στο Αμφιθέατρο του σχολείου και στις οποίες παρουσιάστηκαν εργασίες από τους μαθητές όλων των χωρών με κεντρικό θέμα τη Μετανάστευση, περιελα?μβανε πολλές εκπαιδευτικές επισκε?ψεις.

Στην τελική   εκδη?λωση  στο Αμφιθέατρο, ε?γινε ανταλλαγη? δω?ρων  σε κλι?μα αληθινη?ς  συγκίνησης και φιλίας με τη διαπι?στωση για μι?α ακο?μη φορα? της αποτελεσματικο?τητας και αναγκαιο?τητας συ?μπραξης μεταξυ? σχολει?ων διαφορετικω?ν χωρω?ν.

Η κατά γενική ομολογία άψογη οργάνωση και φιλοξενία ήταν έργο μιας υπέροχης παιδαγωγικής ομάδας και 28 μαθητών της Β' τάξης  που δούλεψαν με κέφι, χωρίς ωράριο, σε πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Επόμενη συνάντηση τον Απρίλιο στην Πολωνία.

---

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που επισυνάπτεται

Attachments:
Download this file (Europe our shared home_.pdf)Europe our shared home_.pdf[ ]0 Kb
 


η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Κανένα γεγονός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1013009

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast