.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [12.6.24] Για την ολοκλήρωση των εγγραφών στην Α΄τάξη 2024-25 (προθεσμία 18.6.24)

[8.4.24] Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

[2.4.24] Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Εισαγωγή μαθητών

Τρόπος εισαγωγής στα ΠΠ Σχολεία - Διαδικασία δοκιμασίας/τεστ επιλογής

Αποτελέσματα εισαγωγής στη Β' Γυμνασίου

Επιτυχόντες και επιλαχόντες για την εισαγωγή στην B? τάξη

Στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των δύο θέσεων στη Β? τάξη του σχολείου μας προσήλθαν και συμμετείχαν οι 12 από τους 13 υποψήφιους μαθητές.

Μετά τη διόρθωση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσμάτων, ανακοινώνεται η σειρά επιτυχίας των μαθητών, σύμφωνα με την Πράξη 17/23-9-2013 του ΕΠΕΣ του σχολείου.

Επιτυχόντες

1) Σταματής Απόστολος

2) Μενύχτα Φωτεινή

Επιλαχόντες

Καραχάλιου Γλαύκη

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος

Ντεμάι Τζένη

Μουνδούρη Ελένη

Αουάντ Κύρελλος

Γιαγκίνη Μιχαέλα

Πετρίδης Συμεών

Παπακανελλόπουλος Νικόλαος

Ροής Έκτωρ Σπυρίδων

Βίτσιου Μαργαρίτα

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο, για να ενημερωθούν για τη διαδικασία μετεγγραφής των μαθητών από τα Γυμνάσια στα οποία φοιτούν.

 

Προκήρυξη δυο θέσεων στη Β' Γυμνασίου

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για εγγραφή μαθητών στην Β? Τάξη του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνάσιου Αθήνας

Για την κάλυψη των θέσεων και την εγγραφή δύο μαθητών στη Β΄ Τάξη, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις 34520/Δ1/12-3-2013(ΦΕΚ 600/ΤΒ) και Δ1/71624/27-5-2013 αποφάσεις της ΔΕΠΠΣ, διαδικασία επιλογής μέσω γραπτής δοκιμασίας αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 στις 10 π.μ. στο χώρο του σχολείου.

Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου από τις 11πμ έως τις 2μμ οι γονείς πρέπει να παραλάβουν από το σχολείο το «δελτίο εξεταζομένου» του παιδιού τους, που θα πρέπει να το έχει μαζί του ο μαθητής την ημέρα των εξετάσεων.

Αναλυτικότερα

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Β΄ Γυμνασίου θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με τη ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους μέχρι και την Α? Γυμνασίου, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία και Γεωγραφία) . Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι? αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

Για την υποβολή αίτησης απαιτούνται

Αίτηση: Το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Δελτίου Ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται ότι: «Δεν έχω υποβάλει παρόμοια αίτηση σε άλλο Πειραματικό  Γυμνάσιο για συμμετοχή του/της γιου/κόρης μου ......................... στις εξετάσεις για εισαγωγή στην Β? Τάξη κατά το σχολικό έτος 2013-2014.» (δίνεται από το σχολείο)

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (ή ταυτότητα ή διαβατήριο) του παιδιού

Μια πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

ΟΔΗΓΙΕΣ για την διαδικασία των εξετάσεων

  • Οι μαθητές πρέπει να κρατάνε μαζί τους το «δελτίο υποψηφίου», μπλε (ή μαύρο) στυλό διαρκείας και γόμα, μπορούν να έχουν όργανα γεωμετρίας και μολύβι καθώς και εμφιαλωμένο νερό.
  • Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Στις κόλες τους γράφουν μόνο με στυλό διαρκείας, δεν πρέπει να γράψουν πουθενά το όνομά τους ούτε να σχεδιάσουν άλλα διακριτικά σύμβολα ή σχέδια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν διορθωτικό (blanco).
  • Θα τους δοθούν τα θέματα σε τρεις διαφορετικές κόλες (από μια για κάθε θεματικό πεδίο: Γλώσσα ? Μαθηματικά ? Φυσικές Επιστήμες). Ο χρόνος εξέτασης είναι ενιαίος, χωρίς διακοπή. Για τη σωστή διαχείριση του χρόνου τους είναι καλό να απαντήσουν συνολικά στο κάθε θεματικό πεδίο (Γλώσσα ? Μαθηματικά ? Φυσικές Επιστήμες) πριν περάσουν στο επόμενο.
  • Ο χρόνος εξέτασης είναι δύο (2) ώρες. Μπορούν αν αποχωρήσουν από τις αίθουσες μετά από παρέλευση μιας ώρας.
  • Είναι σημαντικό οι μαθητές να είναι ήρεμοι και χωρίς άγχος.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, θα αναρτηθεί ο κατάλογος των επιτυχόντων σε  εμφανές σημείο στο χώρο του σχολείου, καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 

 

Επιτυχόντες και επιλαχόντες για την εισαγωγή στην Α? τάξη

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Βαθμολογικό κέντρο, και μετά την προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης σε όσες περιπτώσεις υπήρχε ισοβαθμία ανάμεσα στους μαθητές, ανακοινώνεται ο κατάλογος των επιτυχόντων μαθητών στην Α? τάξη (162 μαθητές), καθώς και ο κατάλογος των πρώτων 39 επιλαχόντων μαθητών.

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, για να ενημερωθούν για τη διαδικασία μετεγγραφής των μαθητών από τα Γυμνάσια στα οποία έχουν ήδη εγγραφεί.

Ανοίξτε τα αρχεία που επισυνάπτονται «Μόνο για ανάγνωση»


 

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να ενημερωθούν ατομικά για την αναλυτική βαθμολογία των παιδιών τους από την ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα: depps.athena.net.gr/depps/apotelesmata

Οδηγίες για την ιστοσελίδα των αποτελεσμάτων

Σχολείο: επιλέγετε από λίστα «2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας»

Αρ. Πρωτοκόλλου: Γράφετε τον αύξοντα αριθμό της αίτησής σας, όπως φαίνεται στο «Δελτίο υποψηφίου» (είναι ένας αριθμός από 1 έως 364)

Αρχικό γράμμα ονόματος, επώνυμου και πατρώνυμου (μαθητή): Γράφετε ένα μόνο αρχικό γράμμα αντίστοιχα, με ελληνικούς ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες (όπως αναγράφεται στο «Δελτίο υποψηφίου»)

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα, είναι από 1-40

Attachments:
Download this file (epilaxontes.doc)epilaxontes.doc[Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης]24 Kb
Download this file (epityxontes.doc)epityxontes.doc[Επιτυχόντες σε αλφαβητική σειρά]37 Kb
 

Αποτελέσματα Εξετάσεων Εισαγωγής στην Α' τάξη

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α? τάξη του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας, επιτυχόντες είναι οι μαθητές με αύξοντα αριθμό από  1 έως 160 (στο αρχείο που επισυνάπτεται).

Στις θέσεις 161 και 162 ισοβάθμισαν τρεις (3) μαθητές (Βασιλού Αλεξάνδρα, Γονατά Μαρία-Σταματία και Κολοβός Βασίλειος). Μεταξύ αυτών θα διενεργηθεί κλήρωση, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των 162 μαθητών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του Σχολείου, με παρουσία της επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου και των Γονέων/Κηδεμόνων των μαθητών, τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2013, στις 9.00 π.μ., στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Με ανάλογη διαδικασία κλήρωσης, την ίδια ημέρα και ώρα, θα καθοριστεί και η σειρά των επιλαχόντων σε όσες περιπτώσεις υπάρχει ισοβαθμία, σε πρώτη φάση μέχρι και τον αριθμό 203.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία της κλήρωσης θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να ενημερωθούν ατομικά για την αναλυτική βαθμολογία των παιδιών τους από την ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα: depps.athena.net.gr/depps/apotelesmata

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι μετεγγραφές των μαθητών που πέτυχαν στην Α? τάξη του 2ου Π.Π. Γυμνασίου Αθήνας θα γίνει στο διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2013 βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 104/1979 άρθρο 17).


Οδηγίες για την ιστοσελίδα των αποτελεσμάτων

Σχολείο: επιλέγετε από λίστα «2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας»

Αρ. Πρωτοκόλλου: Γράφετε τον αύξοντα αριθμό της αίτησής σας, όπως φαίνεται στο «Δελτίο υποψηφίου» (είναι ένας αριθμός από 1 έως 364)

Αρχικό γράμμα ονόματος, επώνυμου και πατρώνυμου (μαθητή): Γράφετε ένα μόνο αρχικό γράμμα αντίστοιχα, με ελληνικούς ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες (όπως αναγράφεται στο «Δελτίο υποψηφίου»)

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα, είναι από 1-40

Attachments:
Download this file (2 ath 2.pdf)2 ath 2.pdf[Αποτελέσματα εξετάσεων]367 Kb
 

Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων για τη διαδικασία γραπτής δοκιμασίας

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

σχετικά με τη διαδικασία γραπτής δοκιμασίας των μαθητών την Πέμπτη 20 Ιουνίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

9.00                        Προσέλευση και είσοδος των μαθητών στο χώρο του σχολείου.
Οι γονείς παραμένουν εκτός του σχολείου.

9.00 ? 10.00         Οργάνωση των μαθητών σε τμήματα, είσοδος στις αίθουσες, έλεγχος στοιχείων

10.00                     Δίνονται τα θέματα και οι απαραίτητες οδηγίες

10.00 ? 12.00      Προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης (δύο ώρες).
Κάθε μαθητής που ολοκληρώνει τη διαδικασία, οδηγείται στο χώρο εκδηλώσεων / αμφιθέατρο του σχολείου, όπου και παραμένουν οι μαθητές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης.

Περίπου 12.30   Οι γονείς/κηδεμόνες εισέρχονται στο χώρο του σχολείου (αυλή), παραλαμβάνουν σταδιακά τους μαθητές και αποχωρούν.

Σημείωση: Οι μαθητές που εξετάζονται προφορικά, είναι πιθανόν να καθυστερήσουν περισσότερο, καθώς θα έχουν χρόνο να προετοιμαστούν στις αίθουσες και κατόπιν θα εξεταστούν από τις επιτροπές.

ΟΔΗΓΙΕΣ

· Οι μαθητές πρέπει να κρατάνε μαζί τους το «δελτίο υποψηφίου», μπλε (ή μαύρο) στυλό διαρκείας και γόμα, μπορούν να έχουν όργανα γεωμετρίας και μολύβι καθώς και εμφιαλωμένο νερό.

· Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

· Στις κόλες τους γράφουν μόνο με στυλό διαρκείας, δεν πρέπει να γράψουν πουθενά το όνομά τους ούτε να σχεδιάσουν άλλα διακριτικά σύμβολα ή σχέδια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν διορθωτικό (blanco).

· Θα τους δοθούν τα θέματα σε τρεις διαφορετικές κόλες (από μια για κάθε θεματικό πεδίο: Γλώσσα ? Μαθηματικά ? Φυσικές Επιστήμες). Ο χρόνος εξέτασης είναι ενιαίος, χωρίς διακοπή. Για τη σωστή διαχείριση του χρόνου τους είναι καλό να απαντήσουν συνολικά στο κάθε θεματικό πεδίο (Γλώσσα ? Μαθηματικά ? Φυσικές Επιστήμες) πριν περάσουν στο επόμενο.

· Ο χρόνος εξέτασης είναι δύο (2) ώρες. Μπορούν αν αποχωρήσουν από τις αίθουσες μετά από παρέλευση μιας ώρας.

· Είναι σημαντικό οι μαθητές να είναι ήρεμοι και χωρίς άγχος.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, θα αναρτηθεί ο κατάλογος των επιτυχόντων σε  εμφανές σημείο στο χώρο του σχολείου, καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με τη λεπτομερή βαθμολόγηση των μαθητών, με διαδικτυακή ατομική πρόσβαση σε σχετική ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων).

http://depps.athena.net.gr/depps/apotelesmata

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και περιμένουμε τη συμπαράστασή σας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο Διευθυντής

Γιάννης Αντωνίου

 

 

Για τη βεβαίωση από το Γυμνάσιο

Όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο, οι γονείς και οι κηδεμόνες, προκειμένου να παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής του μαθητή στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής, υποχρεούνται να καταθέσουν  στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ, βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου εγγραφής του/της μαθητή/τριας ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση μέχρι 28 Ιουνίου 2013.

 

Για όσους γονείς δεν προσκομίσουν τη βεβαίωση απότο Γυμνάσιο εγγραφής, θα τους δοθεί η υπέυθυνη δήλωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών.

 

Ενδεικτικά θέματα

Μετά από μια σύντομη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, ο ιστότοπος
δημοσίευσης ενδεικτικών θεμάτων (με τις απαντήσεις τους) για τη δοκιμασία
εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια,
είναι πλέον διαθέσιμος στη διεύθυνση:

http://depps.ypepth.sch.gr/

Στο διαδικτυακό αυτό τόπο αναρτώνται -τμηματικά- ενδεικτικά θέματα (με τις
απαντήσεις τους) για τα γνωστικά πεδία: της Κατανόησης Κειμένων της
Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών για τη δοκιμασία
εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια καθώς και για
τα γνωστικά πεδία της Κατανόησης Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των
Μαθηματικών για τη δοκιμασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Πρότυπα
Πειραματικά Λύκεια.

Η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων

 
Περισσότερα Άρθρα...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast