Η επικοινωνία με το σχολείο θα εξακολουθήσει να γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

νέο! Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

8.9.22 Πρωτόκολλο λειτουργίας COVID-19

.............................................................................................

Γιάννης Ρίτσος, Ειρήνη

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Εισαγωγή μαθητών

Τρόπος εισαγωγής στα ΠΠ Σχολεία - Διαδικασία δοκιμασίας/τεστ επιλογής

Ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στην Α' τάξη

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στην Α' τάξη

υποβάλλονται στη σελίδα

www.iep.edu.gr/pps (επιλογή "αιτήσεις")

από 22 Μαΐου έως και 9 Ιουνίου

 

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2015?2016

Δείτε στα αρχεία που επισυνάπτονται

α) την εγκύκλιο για τη διαδικασία εισαγωγής

β) τον πίνακα των θέσεων σε κάθε πειραματικό σχολείο (Οι θέσεις εισαγωγής στο σχολείο μας είναι 162)

Βασικά σημεία:

Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πρότυπης, είτε μίας Πειραματικής.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στο Γυμνάσιο οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαΐου έως και 9 Ιουνίου 2015.

Αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών στην ειδική κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

 

Σε αναμονή εξελίξεων, για την εισαγωγή των μαθητών στην Α' τάξη

Περιμένοντας νομοθετική ρύθμιση, η τελευταία σχετική ενημέρωση από τη νέα ΔΕΠΠΣ είναι διαθέσιμη - εδώ -

[ http://depps.minedu.gov.gr/?p=1617 ]

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), που ορίσθηκε με βάση το υπ? αριθμό 176/27-­3-­2015 ΦΕΚ, συνεδρίασε σε ολομέλεια την 1η Απριλίου 2015.

Ενημερώνουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, καθώς και τους γονείς που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση ότι στη συνεδρίαση συζητήθηκε και το θέμα των διαδικασιών επιλογής των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά σε κάποια από τις μονάδες των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

Καθώς αναμένεται η τροπολογία του Νόμου 3966/2011, η οποία θα διαχωρίσει τα Πειραματικά από τα Πρότυπα σχολεία, να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο εντός του Απριλίου 2015, η ΔΕΠΠΣ σχεδίασε χρονικά τις διαδικασίες επιλογής μαθητών και μαθητριών και θα είναι έτοιμη να τις ενεργοποιήσει αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, οι διαδικασίες αναμένεται να εξελιχθούν ως εξής:

Α) Ανακοίνωση του αριθμού των θέσεων ανά σχολείο και υποβολή των αιτήσεων στο τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου ή στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2015.

Β) Κληρώσεις ή δοκιμασία εισαγωγής (με βάση την τροποποίηση του Νόμου 3966/2011) στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 2015. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, η ΔΕΠΠΣ θα μελετήσει τις εισηγήσεις των ΕΠΕΣ και των Συλλόγων Διδασκόντων για το θέμα και θα προβεί σε ανακοίνωση, όταν καταλήξει στη διαδικασία.

Εκ μέρους της ΔΕΠΠΣ,
Βασίλης Τσελφές
Πρόεδρος

 

Αποτελέσματα εξετάσεων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων στη Γ τάξη

Μετά την ολοκλήρωση της  δοκιμασίας για την πλήρωση τριών (3) θέσεων στη Γ τάξη και της διαδικασίας βαθμολόγησης, οι συμμετέχοντες κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

1. Σωτηροπούλου Αναστασία

2. Σαρμάς Ιωάννης

3. Πετρίδης Συμεών

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

4. Φιλοπούλου Μαργαρίτα

5. Πολιτόπουλος Κων/νος-Δευκαλίων

Από το γραφείο

 

Κατάταξη επιλαχόντων για την Α' τάξη

Σήμερα Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014, και ώρα 9.οο π.μ.  στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Π.Π. Γυμνασίου Αθήνας, διενεργήθηκε κλήρωση για την κατάταξη των ισοβαθμισάντων επιλαχόντων, της δοκιμασίας για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του σχολείου.  Η κλήρωση διενεργήθηκε ενώπιον του Διευθυντή, των υποδιευθυντριών, μελών του ΕΠΕΣ, μελών της επιτροπής εξετάσεων και των ενδιαφερομένων γονέων-κηδεμόνων

Διενεργήθηκαν τρεις κληρώσεις:

Η πρώτη για τις θέσεις 163 έως και 169 μεταξύ των μαθητών που ισοβάθμισαν με 80,5 μόρια.

Η δεύτερη για τις θέσεις 170 έως και 176 μεταξύ των μαθητών που ισοβάθμισαν με 80 μόρια.

Η πρώτη για τις θέσεις 177 έως και 183 μεταξύ των μαθητών που ισοβάθμισαν με 79,5 μόρια.

Από τις κληρώσεις προέκυψε η ακόλουθη κατάταξη:

Α/Α - Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο

163 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

164 ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

165 ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

166 ΠΟΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΠΠΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

167 ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

168 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

169 ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

170 ΚΟΝΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

171 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

172 ΝΤΖΙΟΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

173 ΜΑΥΡΩΤΑ ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

174 JAUBELLI XHESILDA JETNOR

175 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

176 ΧΑΜΠΙΔΗ ΕΡΑΤΩ ΛΙΝΤΕ ΠΑΥΛΟΣ

177 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

178 ΤΣΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΜΑΡΙΛΙΟΣ

179 ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

180 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

181 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

182 ΚΟΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

183 ΒΟΥΡΑΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

Αποτελέσματα Διαδικασίας Εισαγωγής στην Α' τάξη

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της έκδοσης των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α? τάξη του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας, επιτυχόντες είναι οι μαθητές με αύξοντα αριθμό από  1 έως 162 (στο αρχείο που επισυνάπτεται, και που περιλαμβάνει όλους τους διαγωνισθέντες με αξιολογική κατάταξη).

Για να καθοριστεί η σειρά των επιλαχόντων, θα διενεργηθεί κλήρωση σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν ισοβαθμίες. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του Σχολείου, με παρουσία της επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014, στις 9.00 π.μ., στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σε πρώτη φάση θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στους ισοβαθμίσαντες μέχρι και τη θέση 183. Στην κλήρωση μπορούν να παραβρεθούν οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών που τους αφορά (από τις θέσεις 163 έως και 183 της αξιολογικής κατάταξης).

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να ενημερωθούν ατομικά για την αναλυτική βαθμολογία των παιδιών τους από την ηλεκτρονική εφαρμογή http://apps.athena.net.gr/pps από σήμερα Πέμπτη 3/7 μετά τις 6.00 το απόγευμα.

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι μετεγγραφές των μαθητών που πέτυχαν στην Α? τάξη του 2ου Π.Π. Γυμνασίου Αθήνας θα γίνει στο διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2014 βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 104/1979 άρθρο 17).

Attachments:
Download this file (2_ATHINAS_GYM_KATATAXI.pdf)2_ATHINAS_GYM_KATATAXI.pdf[ ]323 Kb
 

Eνδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Eνδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο http://apps.athena.net.gr/pps έχουν αναρτηθεί από 8/5/2014  ενδεικτικά θέματα για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

 
Περισσότερα Άρθρα...

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast