*** Η  γραμματεία του σχολείου είναι ανοιχτή για το κοινό τις εργάσιμες μέρες  από 11.00 π.μ. έως 13.15 μ.μ. ***

Αρχική σελίδα / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

0501130

Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521

Αμπελόκηποι

Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου

Επιλογή και προγραμματισμός δράσεων προγράμματος αυτοαξιολόγησης

Τον Ιανουάριο ο Σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου κατέληξε στην επιλογή του 4ου πεδίου ? εκπαιδευτικές διαδικασίες για την ανάπτυξη των δράσεων του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης. Συγκεκριμένα:

4ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τομείς:

Α) Διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (σχέδιο δράσης 7)

Β) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων (σχέδιο δράσης 8)

Στην κατεύθυνση αυτή, πολύ πριν, ήδη από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είχαν αρχίσει να συγκροτούνται οι συντονιστικές επιτροπές των ειδικοτήτων και να επεξεργάζονται τους στόχους και το περιεχόμενο των δράσεων τους. Στην πορεία για τη σύνταξη της γενικής έκθεσης αξιολόγησης του σχολείου, οι επιτροπές αυτές συνεισέφεραν αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας σχετικά ολοκληρωμένης εικόνας για το διδακτικό και το εν γένει εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Έτσι στην πραγματικότητα διανύοντας το πρώτο στάδιο του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης ουσιαστικά είχαμε προετοιμάσει και ένα μεγάλο μέρος του που αφορά τον προγραμματισμό των δράσεων. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα στη διάρκεια του δευτέρου και τρίτου τριμήνου στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθηματικά, στις ειδικότητες ΠΕ04, στα ξενόγλωσσα μαθήματα το πρόγραμμα εκτός από την επιλογή των στόχων να τρέξει και από την άποψη των δράσεων.

Συγκεκριμένα οι επιτροπές οι οποίες είχαν συγκροτηθεί ήδη με την ολοκλήρωση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης για τους 2 πρώτους τομείς, Διδακτική διαδικασία & Μαθησιακή διαδικασία ήταν:

 1. Επιτροπή για τα φιλολογικά μαθήματα. Η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της διδακτικής πράξης στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Ιστορίας. Επέλεξε συγκεκριμένες ενότητες από τα τρία μαθήματα και στις τρεις τάξεις. Προχώρησε σε σύγκριση και αποτίμηση του αναλυτικού προγράμματος για τις συγκεκριμένες ενότητες και τον τρόπο αποτύπωσής του στα διδακτικά εγχειρίδια. Επεξεργάστηκε σενάρια διδακτικής σ? όλες αυτές τις ενότητες. Όρισε κριτικούς παρατηρητές παρακολούθησης των μαθημάτων και προχώρησε στην πραγματοποίηση 88 ειδικών διδασκαλιών στις ενότητες μαθημάτων που είχαν αποφασιστεί και στις δειγματικές διδασκαλίες της εαρινής περιόδου. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπήρχαν κριτικοί παρατηρητές, συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια και συντάχθηκαν απολογιστικές εκθέσεις. Οι συμμετέχοντες στην επιτροπή είναι 18 και πραγματοποιήθηκαν 5 συναντήσεις.
 2. Για τα μαθηματικά, έχει συγκροτηθεί πενταμελής επιτροπή που συνεδρίασε 2 φορές, έχουν διαμορφωθεί ερωτηματολόγια και έχει καταρτιστεί πρόγραμμα διδασκαλιών με κριτικό παρατηρητή. Σχετικά με τη πραγματοποίηση των διδασκαλιών αποφασίστηκε η χρήση φύλλων εργασίας, η χρήση υπολογιστή σε επιλεγμένα μαθήματα, συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του σχολείου από τους μαθητές και ανάθεση εργασιών. Επίσης αποφασίστηκε η σύγκριση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος μαθημάτων που θα γίνουν με τον παραδοσιακό τρόπο (όργανα και μαυροπίνακας) και με τη χρήση υπολογιστή.
 3. Για τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας έχει συγκροτηθεί εξαμελής επιτροπή από τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ04, που συνεδρίασε 2 φορές. Στην πρώτη φάση αποφασίστηκε να καταγράψουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων τους. Επίσης η αρχική αυτή καταγραφή αφορούσε τον υπάρχοντα εργαστηριακό εξοπλισμό και την συχνότητα χρήσης του στην διδασκαλία. Στην προσπάθεια αυτής της καταγραφής δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αναφέρεται σε κάθε μάθημα του κλάδου που διδάσκεται στο γυμνάσιο. Οι καθηγητές απάντησαν στο ερωτηματολόγιο τόσο στηριζόμενοι στην εμπειρία προηγουμένων ετών όσο και στα νέα στοιχεία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Στη δεύτερη φάση αποφασίστηκε να οργανώσουν μια συγκριτική αποτίμηση των διδακτικών μεθόδων στο μάθημα της φυσικής. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε από του διδάσκοντες καθηγητές της φυσικής της Γ? Γυμνασίου η παράγραφος που αφορά τη μελέτη των νόμων του απλού εκκρεμούς. Το μάθημα θα διδαχθεί στα έξι τμήματα της Γ΄ γυμνασίου εφαρμόζοντας τρεις διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας (κάθε μέθοδος θα εφαρμοσθεί σε δυο τμήματα):

· Η κλασική (και μάλλον πιο συχνά χρησιμοποιούμενη) μέθοδος με διδασκαλία από την έδρα και με τη χρήση μόνο του πίνακα

· Η διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ (προβολέα, διαφανειών και εικονικών πειραμάτων)

· Η διδασκαλία με μετωπικό πείραμα

Στο τέλος κάθε μαθήματος οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε τεστ που θα περιέχει ερωτήσεις τόσο κατανόησης του εννοιών που διδάχθηκαν όσο και κρίσεως της εφαρμοζόμενης μεθόδου. Η διαδικασία θα είναι «ανοικτή» προς τους συναδέλφους της ειδικότητας οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και στη συνέχεια θα κληθούν να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο κρίνοντας την εφαρμοζόμενη μέθοδο.

Οι διδασκαλίες προγραμματίζονται για την τρίτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Αντίστοιχη δραστηριότητα έχει προγραμματισθεί από τους διδάσκοντες καθηγητές της βιολογίας της Α? γυμνασίου στο κεφάλαιο της μεταφοράς και αποβολής ουσιών. Η δραστηριότητα αυτή έχει προγραμματισθεί να γίνει τον Απρίλιο. Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι να αναδειχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις και στη συνέχεια να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κλάδος των καθηγητών ΠΕ04 εμπλέκεται σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στην προσπάθεια για εσωτερική συνοχή, συνέπεια και κοινούς στόχους αξιοποιώντας παράλληλα κοινές διδακτικές προσεγγίσεις.

 1. Για τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) έχει συγκροτηθεί εννεαμελής επιτροπή, η οποία συνεδρίασε δύο φορές. Η επιτροπή έχει επιλέξει τα προς αξιολόγηση διδακτικά αντικείμενα, έχει συντάξει ερωτηματολόγια και έχει σχεδιάσει την πραγματοποίηση διαθεματικών δράσεων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας. Έχει επίσης προγραμματίσει διδασκαλίες με κριτικούς παρατηρητές.

 1. Για το μάθημα της πληροφορικής και ειδικά στην Γ? Γυμνασίου συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή που συνεδρίασε μία φορά και αποφάσισε το σχεδιασμό δράσης ? project για το Γ? τρίμηνο.

Β. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Σχέδιο Δράσης 8

Πεδίο: Εκπαιδευτικές διαδικασίες

Τομέας: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων

Τίτλος: Εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτόμες δράσεις

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι καινοτόμες δράσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου, στη βελτίωση του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο, καθώς και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2010-2011 και την παράδοση που διαθέτει το σχολείο μας συστήθηκε ομάδα εργασίας παρακολούθησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων που σκοπό έχει τον καλύτερο συντονισμό καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τον Διευθυντή Γιάννη Αντωνίου, την Υποδιευθύντρια Χάιδω Καλλιτσάκη , την Δήμητρα Τσάπαλη, την Μαρία Φωκά και τη Δάφνη Γαβρίλη .

Η επιτροπή συνεδρίασε 5 φορές. Αρχικά διαπίστωσε την ύπαρξη δραστηριοτήτων που γίνονται μέσα στο σχολείο μας, εκτός διδακτικού ωραρίου που κατά πλειοψηφία αφορούν διαθεματική βιωματική διδασκαλία. Στη συνέχεια η επιτροπή σχεδίασε μια φόρμα αξιολόγησης των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, γιατί δεν προβλεπόταν στις υπάρχουσες, η οποία επισυνάπτεται, σε τρεις μορφές : α. μια προς τους μαθητές, β. μια προς τους καθηγητές που συμμετείχαν ή οργάνωσαν τη δράση και γ. μια προς τους γονείς .

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η επιτροπή :

Α. Φρόντισε ώστε να αξιολογηθούν δειγματοληπτικά 10 δράσεις επί συνόλου 65 που πραγματοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας παρουσιάζονται στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία για τον σχεδιασμό της ερχόμενης σχολικής περιόδου 2011-2012.

Β. Παράλληλα αποτύπωσε και κατέγραψε το σύνολο των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας , η αναλυτική λίστα των οποίων επισυνάπτεται.

Γ. Αφού διερεύνησε τις προθέσεις των συναδέλφων που πραγματοποίησαν προγράμματα κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς διατύπωσε τους στόχους για την επόμενη και συνέταξε το σχέδιο δράσης

Σκοπός ? στόχοι του σχεδίου δράσης

Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των επισκέψεων καθώς και άλλων καινοτόμων δράσεων επηρεάζει θετικά την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, διευρύνοντάς το και προσφέροντας ευκαιρίες για σύνθεση και αναγωγή της γνώσης, καλλιεργεί στη σχολική μονάδα το ομαδικό πνεύμα γιατί δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές αλλά και στους καθηγητές να αναπτύξουν παιδαγωγικές σχέσεις πέραν των τμημάτων του σχολείου, με μαθητές από άλλα τμήματα καθώς και από άλλες τάξεις, προάγοντας την υγιή κοινωνικοποίηση, εμπλουτίζει τη σχολική ζωή, ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, προσφέροντας την ευκαιρία για παιδαγωγικές παρεμβάσεις και ανάπτυξη άτυπων σχέσεων που προωθούν τη μάθηση καθώς και τη δυναμική του σχολείου.

Σκοπός του Σχεδίου Δράσης

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η συνέχιση και η περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας και που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Ειδικοί στόχοι :

α. Η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις

β. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις

γ. Η περαιτέρω ενεργοποίηση των γονέων που στηρίζουν ενεργά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις καινοτόμες δράσεις.

γ. Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα

Σχεδιασμός και οργάνωση Σχολικών δραστηριοτήτων

Αξιολόγηση ? αποτίμηση της φετινής χρονιάς

Προγράμματα

Τα προγράμματα που λειτουργούν σήμερα στο σχολείο μας είναι :

 1. Θεατρικό Εργαστήρι,

Υπεύθυνες καθηγήτριες Κούβαρη Σταυρούλα ΠΕ08, Κούβαρη Ελένη ΠΕ7, Φαρσάρη Βικτωρία ΠΕ2

Το θεατρικό εργαστήρι ανέβασε το έργο: Η Ισαβέλλα, τρεις καραβέλες και ένας παραμυθάς, του Ντάριο Φο. Πραγματοποιήθηκαν 3 παραστάσεις με συμμετοχή κοινού

Αριθμός παιδιών 20 από τις τρεις τάξεις του σχολείου

 1. Πολιτιστικό πρόγραμμα :

Α. Η ζωγραφική συναντάει την ελληνική ιστορία

Β. Η ελληνική ιστορία μετά την επανάσταση του 1821 στη ζωγραφική

Υπεύθυνες καθηγήτριες Καλλιτσάκη Χάιδω ΠΕ2, Φωκά Μαρία

ΠΕ2, Γεωργουλάκη Βασιλική ΠΕ2, Τσιλιμπάρη Αννα ΠΕ2

Αριθμός παιδιών 60 από τις τρεις τάξεις του σχολείου

 1. Περιβαλλοντικά προγράμματα :

Α. Εμείς ή εγώ, εσύ και οι άλλοι, στο πλαίσιο της Αειφορίας,

Υπεύθυνοι καθηγητές : Κούβελου Μαρίζα ΠΕ04, Δρίβας Μάνος ΠΕ04

Αριθμός παιδιών 17 από τις τρεις τάξεις τάξεις του σχολείου

Β. Υπερθέρμανση του πλανήτη - το φαινόμενο του θερμοκηπίου ? Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Υπεύθυνες καθηγήτριες : Παυλάκη Ερμιόνη ΠΕ07, Γαβρίλη Δάφνη ΠΕ19,

Αριθμός παιδιών 25 και από τις τρεις τάξεις του σχολείου

Γ. Ecomobility ? εκστρατεία για την οικολογική μετακίνηση

Υπεύθυνες καθηγήτριες : Γαβρίλη Δάφνη ΠΕ19, Γαλάνη Μαρίτα ΠΕ05

Αριθμός παιδιών 8 από τη Γ? Γυμνασίου

 1. Το παιδί στην τέχνη

Υπεύθυνοι καθηγητές : Κοκολάκη Μαρία ΠΕ16, Σπανέα Παρακευή ΠΕ15

Αριθμός παιδιών 15 από τις τρεις τάξεις του σχολείου

 1. Τα παιδιά, η ελπίδα

Υπεύθυνες καθηγήτριες : Σπανέα Παρασκευή ΠΕ15, Κοκολάκη Μαρία ΠΕ16, Σιοζιόπκου ? Ζωίδου Αγνή ΠΕ15

Αριθμός παιδιών : 15 από τις τρεις τάξεις του σχολείου

 1. Μαθηματικός Όμιλος

Υπεύθυνες καθηγήτριες : Μαλβίνα Παπαδάκη ΠΕ03 , Λίζα Δαλιεράκη ΠΕ03, Ελένη Ζιάκα ΠΕ03

Αριθμός μαθητών 27 από τις τρεις τάξεις του σχολείου

Επιπλέον συμμετοχή 15 μαθητών στους διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας

 1. Comenius : Πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ 8 χωρών (Αγγλία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία και Ελλάδα)

Υπεύθυνοι καθηγητές : Γιάννης Αντωνίου, Δήμητρα Τσάπαλη, Βάσω Γεωργουλάκη, Χάϊδω Καλλιτσάκη, Μαρία Μαντάλα, Πολυξένη Σκαρτσή, Άννα Τσιλιμπάρη, Γιώργος Τσιμπογιάννης, Μαρία Φωκά.

Αριθμός παιδιών 60 από τις τρεις τάξεις του σχολείου

Από την επιτροπή διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη προγράμματος αγωγής υγείας και αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα προγραμματισμού ανάλογου προγράμματος για την ερχόμενη χρονιά. Διαπιστώθηκε η προθυμία των συναδέλφων να συνεχιστούν τα προγράμματα που λειτούργησαν φέτος και του χρόνου και συζητήθηκαν με συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι, η σχεδίαση των νέων προτάσεων με βάσει και ειδικούς στόχους, όπως αυτοί αναλύθηκαν

Επισκέψεις

Πραγματοποιήθηκαν 54 επισκέψεις σε μουσεία, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, τη Βουλή των Ελλήνων, το Ευγενείδιο , το ίδρυμα Κακογιάννη, το θέατρο του Διονύσου, την Τεχνόπολη και αλλού. Επισυνάπτεται αναλυτικά το πρόγραμμα, όπως αυτό πραγματοποιήθηκε.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν 2 πολυήμερες εκδρομές μία στο Βερολίνο και μία στην Αρκαδία. Επίσης πραγματοποιήθηκε 1 ολοήμερη εκδρομή και 4 γιορτές

Από αυτές αξιολογήθηκαν δειγματοληπτικά 10 δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ

3/12/2010

Βυζαντινό Μουσείο

Επίσκεψη

Α

21/12/2010

Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

έκθεση μαθηματικά

Γ5

21/12/2010

Μουσείο Παιδείας Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών

Επίσκεψη

Α

26/1/2011

Μουσείο Ηρακλειδών

Πρόγραμμα Τέχνη και Μαθηματικά

Β2

18/3/2011

Μουσείο Ηρακλειδών

Πρόγραμμα Τέχνη και Μαθηματικά

Β5

30/3/2011

Βιλιοπωλείο Εστίας και Μαθηματική Εταιρεία

Επίσκεψη

Β6

5/4/2011

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Επίσκεψη

7/4/2011

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Επίσκεψη

Γ6

14/4/2011

Διαδραστική έκθεση στο Πλανητάριο

Επίσκεψη

Β1

Οκτώβριος ? Απρίλιος

Η Ζωγραφική συναντά την ελληνική ιστορία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Α,Β,Γ

Για την αξιολόγηση των παραπάνω δράσεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας και συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στα εξής :

Α. Μαθητές

Ρωτήθηκαν 126 μαθητές εκ των οποίων :

 1. 77 % πιστεύει ότι συμμετέχοντας στη δραστηριότητα έμαθε κάποια καινούρια πράγματα ή ότι βοηθήθηκε να καταλάβει καλύτερα κάποια άλλα.
 2. 85 % ότι η δραστηριότητα ήταν καλά προετοιμασμένη
 3. 78 % απάντησαν ότι πέρασαν καλά και ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν ξανά σε κάτι παρόμοιο.
 4. 71 % απάντησε ότι πιστεύουν ότι και οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριες τους πέρασαν καλά.

Β. Γονείς

Ρωτήθηκαν 26 γονείς εκ των οποίων :

 1. 83 % πιστεύουν ότι η δραστηριότητα στην οποία συμμετείχε το παιδί τους ήταν καλά οργανωμένη από την άποψη της ασφάλειας και της ενημέρωσης.
 2. 92 % Πιστεύει ότι το παιδί ωφελήθηκε από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη δραστηριότητα
 3. 83 % των γονέων απάντησαν ότι τα παιδί γύρισε ευχαριστημένο και μίλησε με καλά λόγια για το πώς πέρασε.
 4. 88 % των γονέων απάντησαν ότι επιθυμούν το παιδί τους να συμμετέχει ξανά σε μια παρόμοια δραστηριότητα αν του δοθεί η ευκαιρία.

Γ. Καθηγητές

Ρωτήθηκαν 11 καθηγητές, που συμμετείχαν στις δράσεις :

1. 75 % απάντησε ότι η δραστηριότητα που πραγματοποίησε είχε φανερή σχέση με κάποιο γνωστικό αντικείμενο ή ενότητα του αναλυτικού προγράμματος

2. 93 % απάντησε ότι πιστεύει στην παιδαγωγική αξία της συγκεκριμένης δράσης

3. 100 % απάντησε ότι η δράση ήταν επαρκώς προετοιμασμένη

4. 56 % απάντησε ότι συνεργάστηκε με άλλους συναδέλφους

5. 86 % απάντησε ότι ο αρχικός σχεδιασμός και η υλοποίηση είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναφορές σε συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου ? Σχολική Ζωή

Το σχολικό έτος 2010-2011 έγιναν επιπλέον και κάποιες συμπληρωματικές δράσεις που εμπλούτισαν τη ζωή του σχολείου και που είχαν ως κύριο στόχο να ενδυναμώσουν και να υποστηρίξουν το διδακτικό έργο που πρέπει να αναφερθούν :

Α. Γιορτές που διοργανώθηκαν αντίστοιχα στις επετείους 28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, Χριστούγεννα και 25η Μαρτίου με ενεργή συμμετοχή από τους μαθητές καθώς και χρήση οπτικο-ακουστικών μέσων.

Β. Συμμετοχή στην κεντρική παρέλαση της Αθήνας την 28η Οκτωβρίου 2010 1.και την 25η Μαρτίου 2011

Γ. Αποκριάτικο πάρτυ που οργανώθηκε στο γυμναστήριο του σχολείου με τη βοήθεια του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Δ. Μονοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο για την Γ΄τάξη, στους Δελφούς για τη Β΄τάξη και στις Μυκήνες για την Α΄τάξη

Ε. Γιορτή Αποφοίτησης της Γ? γυμνασίου που οργανώθηκε, μετά το τέλος των μαθημάτων με τη βοήθεια του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Α. Στην αρχή της χρονιάς, μέσα στον μήνα Οκτώβριο, ενημερωτική συνάντηση των γονέων των μαθητών της Α? Γυμνασίου, γνωριμία με τους καθηγητές, ενημέρωση για τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου και εξήγηση του προγράμματος του Γυμνασίου.

Β. Ενισχυτική ? υποστηρικτική διδασκαλία για τα μαθηματικά και τη φυσική σε εθελοντική βάση από τους εκπαιδευτικούς: Δαλιεράκη Λίζα, Ζιάκα Ελένη, Παπαδάκη Μαλβίνα, Στεργιόπουλο Κώστα και Τσάπαλη Δήμητρα.

Γ. Εκδήλωση αφιερωμένη στην ασφάλεια στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιήθηκε το υλικό του Safer Internet. Στους μαθητές προβλήθηκε ειδικό ενημερωτικό σποτάκι και ακολούθησε συζήτηση, αφίσα τοποθετήθηκε σε όλα τα τμήματα και στο μεγάλο διάλειμμα οι μαθητές πήραν μέρος σε δραστηριότητα με αυτό το θέμα.

Δ. Επίσκεψη από δύο δημοτικά με σκοπό την γνωριμία και την εξοικείωση των μαθητών της έκτης δημοτικού με το χώρο του γυμνασίου και την μελλοντική τους ομαλότερη ένταξη.

Ενημέρωση γονέων

Οι γονείς παίζουν ενεργό ρόλο στη ζωή του σχολείο, είτε εξατομικευμένα , είτε μέσω του συλλόγου γονέων. Αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν αποτέλεσε η συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων των μαθητών. Επίσης, σε αρκετές δραστηριότητες οι γονείς συμμετείχαν ενεργά.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε σχολικής δραστηριότητας

Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα του σχολείου : http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/ ενημερώνεται συστηματικά και αποτελεί το πιο άμεσο και ζωντανό μέσο επικοινωνίας με το σχολείο. Σε αυτήν γίνεται συστηματική ανάρτηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων του σχολείου.

Ημέρες Παιδείας και Πολιτισμού

Στις αρχές του Μαϊου , από 5 ως 11 Μαϊου , οργανώθηκε ο καθιερωμένος απολογισμός των δραστηριοτήτων των σχολικών δραστηριοτήτων, του οποίου το πρόγραμμα επισυνάπτεται.

Επίσης δημιουργήθηκε ιστότοπος στην διεύθυνση : http://2peirgym.blogspot.com/ για να κάνει γνωστό σε όλους το πρόγραμμα αλλά και για να παρουσιαστούν εκεί τα αποτελέσματα όλων των προγραμμάτων. Το site αυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαδικτυακός Διαγωνισμός ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ: "Δημιουργείστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας", που θα παρουσιαστεί στο 8ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, με θέμα το ψηφιακό σχολείο τον Οκτώβριο.

Επίσης για τα προγράμματα εκδόθηκε αφίσα και ενημερωτικό έντυπο που επισυνάπτονται.

Συμπεράσματα :

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δράσεων είναι φανερά ορισμένα συμπεράσματα , τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν οδηγοί για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης της επόμενης σχολικής χρονιάς καθώς και τον καθορισμό των στόχων και τον σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων.

 1. Νέοι στόχοι :

α. Αύξηση των προγραμμάτων των σχολικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται στο σχολείο

β. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων.

γ. Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις

δ. Βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και των δράσεων

ε. Αύξηση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των καθηγητών

2. Οργανωτικές δομές

Παραμένει η υπάρχουσα οργανωτική δομή γιατί δεν παρουσίασε προβλήματα. Υπεύθυνος συντονισμού των δράσεων προτείνεται για την νέα χρονιά η κυρία Μαρία Φωκά. Για κάθε επιμέρους δράση ορίζονται ομάδες εργασίας στις οποίες, ανάλογα με το περιεχόμενο της δράσης, μετέχουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, ενώ συμμετέχουν συμβουλευτικά οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

3 Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης

Δεν προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας. Οι συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας πραγματοποιούνται στο σχολείο εκτός διδακτικών ωρών. Οι ενημερωτικές συναντήσεις των Γονέων θα πραγματοποιηθούν απογευματινές ώρες. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υλοποιούν τις σχολικές δραστηριότητες ακολουθεί τα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο.

4 Πόροι ? Μέσα του σχεδίου δράσης

Σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιοι. Το Σεπτέμβριο, με την προοπτική της μετακίνησης κάποιων συναδέλφων και την αντικατάστασή τους με άλλους θα επανεξετασθούν σε ρεαλιστικότερη βάση οι διαθεσιμότητες ανθρώπων αλλά και λοιπών πόρων. Η επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει το ακόλουθο πλάνο διαθεσίμων πόρων και να το επανεξετάσει τον Σεπτέμβριο, όταν θα έχουν προσδιοριστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα προγράμματα που θα εκτελεστούν.

α. Ανθρώπινο δυναμικό

Διευθυντής και Σύλλογος διδασκόντων

Μαθητές

Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Σχολικοί Σύμβουλοι

β. Χρόνος

Το σχέδιο δράσης όλη την επόμενη σχολική χρονιά. Ακολουθείται το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στη διάρκεια, το ωράριο υλοποίησης των προγραμμάτων και τις ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών.

γ. Υλικοτεχνική υποδομή

Αξιοποιείται ο εξοπλισμός της σχολικής μονάδας. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου είναι χρήσιμη για τις παρουσιάσεις, και τις ενημερώσεις κ.ά.

δ. Οικονομικοί πόροι

Κόστος αναλωσίμων υλικών. Οι επιμέρους δαπάνες εξαρτώνται από το είδος του προγράμματος ή της καινοτόμου δράσης που έχει επιλεγεί και καλύπτονται με τρόπους που ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο.

ε. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ημερολόγιο παρακολούθησης εργασιών ομάδας δράσης Ημερολόγιο σχολείου

Φόρμες καταγραφής υλικών, εξοπλισμού κλπ. Ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

στ. Πηγές

Βασική πηγή άντλησης πληροφοριών για τη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων είναι το θεσμικό πλαίσιο. Αξιοποιούνται, επίσης, καλές πρακτικές και εμπειρίες σχολικών μονάδων που έχουν υλοποιήσει σχετικά προγράμματα στο παρελθόν.

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης

Διαδικασίες υλοποίησης

1ο τρίμ. ΣεπΝοεμ

2ο τρίμ. ΔεκΦεβ

3ο τρίμ. ΜαρΜαι

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τα Προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων

?

Σχεδιασμός και οργάνωση Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων

?

Ενημέρωση γονέων

?

?

?

Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων

?

?

?

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

?

Παρακολούθησηανατροφοδότηση της δράσης

?

?

Αξιολόγηση της δράσης

?

Ζ. Διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης

Ζ1. Παρακολούθηση ? Ανατροφοδότηση Ενεργειών

Η επιτροπή, στην τελευταία της συνεδρίαση, αποφάσισε την παρακολούθηση των δράσεων σ? όλη τη διάρκειά τους και την αξιολόγησή τους με σκοπό την άμεση βελτίωση και τροποποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται προς όφελος της επίτευξης των στόχων της κάθε δραστηριότητας.

Επίσης αποφάσισε ότι κατά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει :

α. στην ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για τα Προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων.

Η δράση παρακολουθείται με τις καταγραφές στο ημερολόγιο σχολείου και με ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς.

β. στον επανασχεδιασμό και την ρεαλιστική οργάνωση Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων για την επόμενη σχολική χρονιά 2011-2012

Η δράση παρακολουθείται με τις καταγραφές στο ημερολόγιο σχολείου και στο ημερολόγιο εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων.

γ. στην περαιτέρω ενημέρωση των γονέων. Η δράση παρακολουθείται με το ημερολόγιο παρακολούθησης συναντήσεων, το ποσοστό συμμετοχής γονέων, τα ερωτηματολόγια προς τους γονείς που διερευνούν την αποδοχή, την ικανοποίηση και την πρόθεση συμμετοχής και υποστήριξης.

δ. στην υποστήριξη υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων

Η εξέλιξη των δράσεων παρακολουθείται με την καταγραφή των σχετικών δραστηριοτήτων στα ημερολόγια των ομάδων εργασίας και στο ημερολόγιο του σχολείου. Oι συντονιστές των ομάδων εργασίας μπορεί να επέμβουν, εάν χρειαστεί, τροποποιώντας το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες εφαρμογής.

ε. και στην καθιερωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε σχολικής δραστηριότητας, που στο σχολείο μας έχει αποκτήσει τον τίτλο ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και πραγματοποιείται κάθε Μάιο.

Ζ2. Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης

Στόχος 1 Αύξηση των προγραμμάτων των σχολικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται στο σχολείο

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Εξετάζεται εάν υπάρχει αύξηση των προγραμμάτων των σχολικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται στο σχολείο και αν συμμετέχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά

Στόχος 2. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων.

Στόχος 3. Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Ο στόχος ελέγχεται με τη σύγκριση του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τις καταγραφές στο ημερολόγιο του σχολείου. Η θετική στάση διαπιστώνεται με ερωτηματολόγια προς εκπαιδευτικούς και μαθητές σχετικά με τη χρησιμότητα των δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματά τους.

Στόχος 4. Βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και των δράσεων

Στόχος 5 : Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Η επιτυχία του στόχου διαπιστώνεται από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και την επισκεψιμότητα στην σχολική ιστοσελίδα, τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και με ερωτηματολόγια που διανέμονται στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους γονείς.

Στόχος 6. Αύξηση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των καθηγητών.

Ο Διευθυντής

Γιάννης Αντωνίου

 

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast