.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [15.5.24] Εισαγωγή σε ΠΣ για το 2024-2025: Ανάρτηση τελικού πίνακα υποψηφίων του Ε.Κ.

[8.4.24] Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

[2.4.24] Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Erasmus / Erasmus - Erasmus / Πρόσκληση μαθητών για συμμετοχή σε έργο Erasmus+

Πρόσκληση μαθητών για συμμετοχή σε έργο Erasmus+

Erasmus

 

Παρακαλούνται οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄και Β΄τάξης που ενδιαφέρονται για το ακόλουθο πρόγραμμα, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τρίτη 27.10.2020. Βρείτε τη δήλωση συμμετοχής εδώ.

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus+/KA2 με τίτλο Sustainabilty and Citizensphip: The Education Challenge for the Future, Αειφόρος ανάπτυξη και ενεργός συμμετοχή, και κωδικό αριθμό 2020-1-ES01-KA229-082689_2, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διάρκεια : 24 μήνες (12.2020-12.2022)

Συμμετέχουν: Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο συμπράττει με τα ακόλουθα σχολεία: Ισπανία (ΙES Luis Seoane), Πορτογαλία (EBI Francisco Ferreira Drummond), Ρουμανία (Colegiul Economic Buzau) και Πολωνία (IX Liceum Ogólnoksztal Cace Zoddzialami Dwujezycznymi w Rzeszowie).

Μαθητές: 20 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας.

Κριτήρια συμμετοχής: γλωσσομάθεια (Αγγλικά Β1), συμμετοχή στις συναντήσεις, γνώση ΤΠΕ, θετική εικόνα των μαθητών στο σχολείο. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τη διαδικασία επιλογής.

Συναντήσεις σχολείο: δύο φορές μηνιαίως, Τρίτη 14.15 - 15.15

Μετακινήσεις: Εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 5 διεθνείς συναντήσεις, εκ των οποίων η μία θα είναι στην Αθήνα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-21 οι προγραμματισμένες δραστηριότητες μάθησης/διδασκαλίας/κατάρτισης/επιμόρφωσης θα υλοποιηθούν με εικονικό τρόπο με την χρήση διαδικτυακών εργαλείων.

Η παιδαγωγική ομάδα: η διευθύντρια: Χάιδω Καλλιτσάκη, οι καθηγήτριες και καθηγητές: Κούβαρη Ελένη (υπεύθυνη επικοινωνίας), Λαζαρίδης Αλέξανδρος, Δρόλαπας Αργύρης, Παπαδοπούλου Κρυστάλλω, Χατζόγλου Έλενα.

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast