.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [12.6.24] Για την ολοκλήρωση των εγγραφών στην Α΄τάξη 2024-25 (προθεσμία 18.6.24)

[8.4.24] Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

[2.4.24] Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / eTwinning / Καθηγητές / Πλαίσιο λειτουργίας του Σχολείου μας

Πλαίσιο λειτουργίας του Σχολείου μας

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2023-2024

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τ. Φιλήμονος 36-38 Αθήνα

Τηλ. 2106426584

2gympeir@sch.gr

http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/

0501130

Διευθύντρια: Χάιδω Καλλιτσάκη

Υποδιευθύντριες: Α) Δήμητρα Τσάπαλη Β) Ελένη Ζιάκα

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων: Γεώργιος Κατσαμάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την  αποδοχή και  τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.

Το σχολείο είναι ένας δημόσιος χώρος όπου συνυπάρχουμε καθημερινά μαθητές, εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό. Είναι το δεύτερο σπίτι μας, όπου όλοι μαζί προσπαθούμε να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο: μάθηση και διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας των μαθητών και μαθητριών, μέσα σ΄ ένα δημοκρατικό και εποικοδομητικό για όλες και όλους περιβάλλον και ευημερία όλης της σχολικής κοινότητας.

Η σχολική κοινότητα, όπως και κάθε κοινότητα άλλωστε, έχει ανάγκη από ένα πλαίσιο λειτουργίας, μια συμφωνία που αποτυπώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων και μ΄αυτή την έννοια είναι δεσμευτική για όλους μας.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Συμβιώνουμε με πνεύμα συνεργασίας, με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα των άλλων, με ευγένεια, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη προς τους/τις συνεργάτες/τιδες και συμμαθητές/τριές μας. Η διαφορετική εθνικότητα, θρησκεία ή κουλτούρα είναι απολύτως σεβαστά. Συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, διεκδικούμε υπεύθυνα τα δικαιώματά μας και πιστεύουμε στο διάλογο ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων μας.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο, δηλ. στις 8.10 π.μ., είναι απαραίτητη, ώστε να παρευρισκόμαστε όλοι/όλες στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου, αφού αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία για επαφή και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας. Κατά την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης όλοι οι παριστάμενοι επιδεικνύουμε την αρμόζουσα συμπεριφορά.

Σε περίπτωση αργοπορίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να ζητήσουν γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση, προκειμένου να γίνουν δεκτοί από τον/την καθηγητή/τρια της πρώτης ώρας. Οι μαθητές/τριες που προσέρχονται καθυστερημένα μετά την έναρξη του μαθήματος, επιβαρύνονται με απουσία για την πρώτη ώρα

Οι μαθητές/τριες αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας, ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας τους, ο οποίος/η οποία και τους/τις παραλαμβάνει από το σχολείο ή δίνει oδηγίες για τον τρόπο αποχώρησής τους. Για την αποχώρηση από το σχολείο χρειάζεται γραπτή άδεια, υπογεγραμμένη από τη Διεύθυνση και τον/την καθηγητή/τρια της ώρας από την οποία αποχωρεί ο/η μαθητής/τρια. Ο/Η κηδεμόνας υπογράφει και αυτός την άδεια, η οποία επιστρέφεται στο σχολείο. Για προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού ή σε περίπτωση έκτακτου οικογενειακού γεγονότος, ο/η μαθητής/τρια αποχωρεί από το σχολείο με αντίστοιχο τρόπο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Καθοριστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου  είναι η τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων και των διαλειμμάτων. Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη είναι αυτονόητη υποχρέωση μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών. Εξίσου σημαντική είναι η τήρηση των διαλειμμάτων.

Σε περίπτωση απουσίας κάποιου/ας εκπαιδευτικού, καταβάλλεται προσπάθεια το τμήμα να απασχοληθεί με αναπληρωτή του.

Οι μαθητές/τριες κάθονται σε ορισμένες θέσεις, όπως καθορίζονται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τον/την υπεύθυνο του τμήματος και αναγράφονται στο αντίστοιχο πλάνο. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος ορίζονται επιμελητές/τριες που ανανεώνονται κάθε εβδομάδα, ακολουθώντας τη σειρά των θρανίων τους.

Οι μαθητές/τριες  χρησιμοποιούν τα ψηφιακά και λοιπά διδακτικά μέσα που βρίσκονται στις αίθουσες μόνο με την άδεια του/της εκπαιδευτικού. Ειδικά στο μάθημα της πληροφορικής οφείλουν να ακολουθούν ακριβώς τις οδηγίες των εκπαιδευτικών ως προς τις σελίδες του διαδικτύου που επισκέπτονται.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/τριες βγαίνουν από την αίθουσα μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος και μετά από άδεια του/της εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές/τριες που μετακινούνται σε άλλη αίθουσα για τις ανάγκες του μαθήματος δεν πρέπει να παίρνουν ή να μετακινούν τα πράγματα των συμμαθητών τους που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή.

Η καθαριότητα των αιθουσών, αλλά και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου, διαδρόμων, αυλής, προαυλίου κλπ είναι ευθύνη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών στους εσωτερικούς χώρους  του σχολείου. Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι προσεκτικοί στη χρήση της σχολικής περιουσίας (ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδραστικών πινάκων, εποπτικών μέσων, και λοιπής υλικοτεχνικής υποδομής), γιατί η τυχόν φθορά ή καταστροφή που θα προκληθεί θα πρέπει να αποκατασταθεί από τους/τις ίδιους/ες. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή στην καθαριότητα των θρανίων.

Υπάρχουν δραστηριότητες στη μαθησιακή διαδικασία με βασικό χαρακτηριστικό τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/μαθητριών. Οι εκπαιδευτικοί θέτουν το πλαίσιο της συνεργασίας ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τη σειρά τους οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ομαλή και αρμονική μεταξύ τους συνεργασία  σε αυτό το πλαίσιο.

Η συμπεριφορά όλων των μελών της σχολικής κοινότητας πρέπει να διέπεται από σεβασμό στην προσωπικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε μέλους. Βασική αρχή του σχολείου μας είναι η αντίθεση σε κάθε μορφή βίας ( λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής). Συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα, καθώς και έλλειψη σεβασμού προς τους διδάσκοντες, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους/τις συμμαθητές/τριες τους, αντιμετωπίζονται από το σχολείο πρώτα με συζήτηση και στη συνέχεια με τα προβλεπόμενα  από την ισχύουσα νομοθεσία  παιδαγωγικά μέτρα (παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία απομάκρυνση, αποβολή μιας ή δύο ημερών).

Όσοι μαθητές έχουν απαλλαγή από κάποιο μάθημα, παρακολουθούν μάθημα άλλου τμήματος που έχει προκαθοριστεί ή απασχολούνται στο γραφείο της Δ/νσης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΗΣ

Στα διαλείμματα οι μαθητές/τριες βγαίνουν από τις αίθουσες, οι οποίες κλειδώνονται από τον διδάσκοντα και κατεβαίνουν στο προαύλιο με προσοχή και ασφάλεια. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν εφημερεύοντες καθηγητές/τριες, τις υποδείξεις των οποίων οι μαθητές/τριες οφείλουν να εφαρμόζουν. Αν κάποιος/α μαθητής/τρια πρέπει να παραμείνει στην αίθουσα για λόγους υγείας, χρειάζεται έγγραφη άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου, αφού ο/η κηδεμόνας ενημερώσει σχετικά. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, το διάλειμμα γίνεται στους διαδρόμους του σχολείου, με την εποπτεία των εφημερευόντων.

Οι μεταξύ των μαθητών/τριών σχέσεις πρέπει να διέπονται από ευγένεια και αλληλεγγύη. Όταν οι μαθητές/τριες παίζουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ας λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές συνθήκες του χώρου, καθώς επίσης και την παρουσία των άλλων μαθητών/τριών του σχολείου.

Τα παιγνίδια με μπάλες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπονται, για λόγους ασφάλειας των μαθητών/τριών. Δεν επιτρέπεται επίσης η χρήση δεικτών με λέιζερ και παιχνίδια με χαρτιά, καθώς και οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα κάποιου μαθητή/τριας ή να προκαλέσει υλικές φθορές στο σχολείο, στο κτήριο, στον αύλειο χώρο, στα παρτέρια κλπ.

Συνιστάται να μην υπάρχει συνωστισμός στις τουαλέτες, στις βρύσες και στο κυλικείο.

Εξυπακούεται ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, όταν το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114 ωριαίες απουσίες. Δεν υπάρχει διάκριση δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, αφού για κάθε απουσία ενημερώνονται τόσο οι κηδεμόνες, όσο και το σχολείο. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

Σε περίπτωση απουσίας, παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώνουν το σχολείο μέχρι τις 9.30 π.μ. στο τηλέφωνο 2106465673 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , αναφέροντας το όνομα του/της μαθητή/τριας, το τμήμα του/της και το λόγο απουσίας.

Σε περίπτωση που δεν γίνει σχετική ενημέρωση από τους κηδεμόνες, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν τους κηδεμόνες και να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται εντός της εβδομάδας κατά την οποία σημειώθηκε η απουσία. Αν ο/η μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της  μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για κάθε μάθημα, π.χ. βιβλία, τετράδια, γεωμετρικά όργανα, σύνεργα ζωγραφικής κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση και όταν αυτό γίνεται επανειλημμένα, ο/η καθηγητής/τρια και η διεύθυνση του σχολείου διερευνούν τα αίτια, σε επικοινωνία με τον κηδεμόνα.  Στο μάθημα της γυμναστικής δεν επιτρέπεται η συμμετοχή χωρίς αθλητική φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο/η μαθητής/τρια έρθει απροετοίμαστος/η σε κάποιο μάθημα, πρέπει να ενημερώνει τον/τη διδάσκοντα/ουσα πριν την έναρξη του μαθήματος.

Με την έναρξη  της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/τριες  της Α τάξης οφείλουν να προσκομίσουν στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις, όπως προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αν κατά τη διάρκεια της χρονιάς κάποιος/α μαθητής/τρια ασθενήσει παροδικά, ώστε να μην επιτρέπεται η άθλησή του/της (π.χ. σε περίπτωση κατάγματος), τότε ο/η κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει την ιατρική βεβαίωση που καθορίζει τη διάρκεια απαλλαγής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις εκδηλώσεις του σχολείου, όπως π.χ. τις εκπαιδευτικές εκδρομές, τις σχολικές γιορτές, τις επισκέψεις, τους περιπάτους κλπ., όταν αυτές γίνονται εντός του ωρολογίου προγράμματος,  αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκειά τους, η συμπεριφορά των μαθητών/τριών είναι ίδια με αυτήν εντός του χώρου του σχολείου, όπως περιγράφηκε μέχρι τώρα. Αντίστοιχη συμπεριφορά απαιτείται από τους/τις μαθητές/τριες και στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. όμιλοι, πολυήμερες εκδρομές, εκδηλώσεις του σχολείου κλπ) πολύ περισσότερο μάλιστα αν αυτές γίνονται στο εξωτερικό,  αφού οι συμμετέχουσες σχολικές ομάδες αποτελούν πρεσβευτές του σχολείου ή και της χώρας.

Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής του. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση του περιπάτου χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του/της και εφόσον ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται απουσίες και ο/η μαθητής/μαθήτρια παραμένει στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια του περιπάτου και συμμετέχει σε σχολικές δραστηριότητες σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Με εξαίρεση την περίπτωση του περιπάτου χωρίς μεταφορικό μέσο, είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας να καταθέτει στον/η Διευθυντή/ντρια του σχολείου αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία συναινεί ή όχι για τη συμμετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή-μετακίνηση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής- μετακίνησης συμφωνώντας ως προς την πιστή τήρησή του, καθώς και τις υποχρεώσεις των μαθητών και μαθητριών. Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας/κηδεμόνας αναφέρει τυχόν χρόνιο πρόβλημα υγείας του/της μαθητή/τριας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μαθητής/τρια έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται: α) τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει ο συγκεκριμένος/η μαθητής/τρια (πρέπει να ελέγχεται το απόθεμα για τη διάρκεια της εκδρομής-μετακίνησης), β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Για την ασφάλεια των μαθητών και με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών του σχολείου είναι δυνατό να συμμετέχουν στην εκδρομή έως και δύο (2) μέλη του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων, με δική τους δαπάνη, χωρίς σ` αυτή την περίπτωση να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών καθηγητών/τριών

Στις προαιρετικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εκδρομές κλπ του σχολείου στόχος είναι να συμμετέχουν κάθε φορά διαφορετικοί/ες μαθητές/τριες, ώστε τελικά να εμπλέκεται το σύνολο των μαθητών/τριών του σχολείου. Κάθε μαθητής/τρια δύναται να συμμετέχει σε δύο το πολύ ομίλους και σε δύο το πολύ πολυήμερες εκδρομές.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούνται στο σχολείο, όπως και άλλα μέσα καταγραφής εικόνας και ήχου (π.χ. φωτογραφική μηχανή, mp3, tablets κλπ) εκτός αν αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον/την καθηγητή/τρια και για τις ανάγκες του μαθήματος ή κάποιας δραστηριότητας. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια εντοπισθεί να χρησιμοποιεί κινητό, η συσκευή παραδίδεται στη Διεύθυνση και επιστρέφεται μόνο στον γονέα του μαθητή. Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής της οποίας η χρήση της απαγορεύεται στο σχολείο.

Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται και εκτός τάξης, σε ώρα διαλείμματος. Αν οι μαθητές/τριες χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους ή το αντίστροφο, χρησιμοποιούν τα σταθερά τηλέφωνα του σχολείου.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Η εμφάνιση και η αμφίεση αποτελεί προσωπικό ζήτημα του καθενός. Εξυπακούεται όμως ότι οι μαθητές/τριες οφείλουν να είναι ευπρεπείς, χωρίς ακρότητες και εκκεντρικότητες .

Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι μαθητικές κοινότητες είναι θεσμός άρρηκτα δεμένος με την εκπαιδευτική διαδικασία, ένα κύτταρο δημοκρατίας και ένας τρόπος ανάπτυξης της δημιουργικής πρωτοβουλίας των μαθητών/τριών.Οι μαθητές/τριες εκπροσωπούνται από τα 5μελή μαθητικά συμβούλια, ένα για κάθε τμήμα, και από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε τακτική  επικοινωνία με τη Διεύθυνση του σχολείου, για την εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια, μπορεί να απευθύνεται στον/στην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος, στις Συμβούλους Σχολικής Ζωής ή στη Διεύθυνση του σχολείου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι κυρίαρχο όργανο διοίκησης του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν τη βέλτιστη συνεργασία μεταξύ τους  και με τους μαθητές, υποστηρίζουν το μοντέλο της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, ενισχύουν τις προσπάθειες των μαθητών, εμπλέκοντάς τους στη διδασκαλία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και συνεργάζονται με τους γονείς για θέματα σχετικά με την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Η αρμονική συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, σε πλαίσιο ευγένειας και αλληλοσεβασμού, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή φοίτηση και πρόοδο των μαθητών/τριών και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η επικοινωνία των γονέων με τους διδάσκοντες γίνεται κάθε Πέμπτη, σε καθορισμένη ώρα για κάθε καθηγητή. Το πρόγραμμα υποδοχής γονέων αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν και σε άλλο σχολείο, η ημέρα ενημέρωσης μπορεί να είναι διαφορετική. Η ώρα αυτή μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, πχ αντικατάσταση συναδέλφου που απουσιάζει. Με δεδομένο ότι το πλαίσιο ενημέρωσης  είναι χρονικά περιορισμένο, οι διδάσκοντες/ουσες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξυπηρετούνται  οι γονείς, οι οποίοι με τη σειρά τους  παρακαλούνται να τηρούν τόσο τις ώρες υποδοχής όσο και τα διαλείμματα των εκπαιδευτικών.

Η επικοινωνία με το σχολείο συνιστάται να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 2gympeir@sch.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες, για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, τις υποδομές του και τη συνδιοργάνωση ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο κάθε πλευράς και κοινό στόχο το καλό των παιδιών και του σχολείου.

ΑNTIΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιούνται κάθε χρόνο  τα σχετικά  Μνημόνια  Ενεργειών για τη Διαχείριση  Φυσικών Καταστροφών. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραμένουν στο προαύλιο και παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε έτσι ώστε να έχει πληρότητα, ευρεία αποδοχή και εφαρμογή. Η τήρησή του από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αποτελεί προϋπόθεση για  την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλη τη σχολική κοινότητα.

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Attachments:
Download this file (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2023-2024.pdf)Κανονισμός 23-24[ ]222 Kb
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast