.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [8.4.24] Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

[29.3.24] Εισαγωγή σε ΠΣ για το 2024-2025: διαδικασία αίτησης

Νέο! [2.4.24] Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Εισαγωγή μαθητών / [ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 17/6/2016] Κατάσταση αιτήσεων για Α' τάξη (επικαιροποιημένες) και διαδικασία κλήρωσης

[ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 17/6/2016] Κατάσταση αιτήσεων για Α' τάξη (επικαιροποιημένες) και διαδικασία κλήρωσης

Κλήρωση για την επιλογή μαθητών/τριών Α? Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-17

Η κλήρωση για την επιλογή των μαθητών/μαθητριών της Α? Γυμνασίου, για το σχολικό 2016-17, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, στις 9 π.μ. στο αμφιθέατρο του σχολείου, σύμφωνα με την Υ.Α. 47381/Δ6 (ΦΕΚ 847/β/2016).

Διαθέσιμες θέσεις: 162

Με βάση το νέο πίνακα που μας έστειλε η ΔΕΠΠΣ σήμερα 17/6/2016 και επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση τα αριθμητικά δεδομένα της επικείμενης κλήρωσης είναι τα παρακάτω.

Σύνολο αιτήσεων: (392) 393 [Δείτε τα στοιχεία των αιτήσεων στο αρχείο που επισυνάπτεται]

Αγόρια: 195

Κορίτσια: (197) 198

Ειδικές κατηγορίες: (74) 75 περιπτώσεις (*)

α) Δίδυμα: 28 (14 ζευγάρια)

β) Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο σχολείο μας ή στο 2ο Πειραματικό Λύκειο, πλην αυτών που φοιτούν στη Γ? Λυκείου το τρέχον έτος: (44) 45

γ) Παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με 5ετή θητεία στο σχολείο μας: 2

(*) 4 παιδιά (δυο ζεύγη διδύμων), συμμετέχουν και στην κατηγορία (β) καθώς έχουν και αδελφό/αδελφή στο σχολείο μας ή στο 2ο Π. Λύκειο.

Η διαδικασία της κλήρωσης έχει ως εξής:

1. Ορισμός τριμελούς επιτροπής γονέων

2. Αντιπαραβολή καταστάσεων και κλήρων

3. Η πρώτη κλήρωση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, μία για τα αγόρια και μία για τα κορίτσια και κληρώνεται το 80% των διαθέσιμων θέσεων, ήτοι 130 μαθητές και μαθήτριες (65 αγόρια και 65κορίτσια).

4. Η δεύτερη κλήρωση γίνεται για την πλήρωση του 20% των θέσεων (32 θέσεις), που αντιστοιχούν στις ειδικές κατηγορίες μαθητών/τριών. Προηγούνται οι δίδυμοι αδελφοί/ές, των οποίων ένα από τα αδέλφια κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση και ακολουθούν με χωριστή κλήρωση οι αδελφοί και αδελφές των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο μας ή στο 2ο Πειραματικό Λύκειο, με την προϋπόθεση ότι δεν φοιτούν στην τελευταία τάξη του Λυκείου το τρέχον έτος. Ακολουθεί εάν υπάρχουν ακόμη θέσεις κλήρωση ανάμεσα στα παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με 5ετή θητεία στο σχολείο.

5. Τέλος ακολουθεί η κλήρωση 60 επιλαχόντων/χουσών μαθητών/τριών (30 αγόρια και 30 κορίτσια).

6. Μετά το τέλος της διαδικασίας, συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή γονέων με τις καταστάσεις των κληρωθέντων/θεισών και των επιλαχόντων/χουσών. Το πρακτικό επικυρώνεται από το ΕΠ.Ε.Σ του σχολείου και οι σχετικές καταστάσεις των κληρωθέντων/θεισών αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην οικεία ιστοσελίδα.

 

Η Διεύθυνση του Σχολείου

 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast