.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [26.6.24] Επείγον! Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Το Σχολείο μας

Το προφίλ του σχολείου

Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αθήνας και λειτουργεί με βάση τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποτελείται από 48 εκπαιδευτικούς όλων των προβλεπόμενων ειδικοτήτων και ο αριθμός των μαθητών είναι 480.  Οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και μαθησιακά περιβάλλοντα.

Το σχολείο, όπως προδίδει και ο τίτλος του, διαφοροποιείται σε σχέση με την πλειονότητα των δημόσιων σχολείων καθότι έχει υιοθετήσει καινοτόμες πρακτικές και προσεγγίσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διαθεματικές διδασκαλίες στην πλειονότητα των διδακτικών αντικειμένων.

Tο σχολείο έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέο πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και εφαρμόζει το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, οργανώνονται επιμορφωτικές συναντήσεις και ημερίδες σε συνεργασία με σχολικούς συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ προβλέπονται δειγματικές διδασκαλίες για προπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία με τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τoυ Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Το σχολείο εφαρμόζει τροποποιημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα με στόχο την ολοκλήρωση της γλωσσομάθειας και της γλωσσικής καλλιέργειας, καθώς και του τεχνολογικού και οπτικού αλφαβητισμού. Επιπρόσθετα, τα δύο τελευταία χρόνια πραγματοποιείται συγκεκριμένος αριθμός δραστηριοτήτων "εκτός τάξης" που υλοποιούνται σε μουσεία και χώρους περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οι οποίες κατόπιν αξιολογούνται από τους μαθητές και τους διδάσκοντες και τα αποτελέσματά τους λαμβάνονται υπόψη για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της επόμενης χρονιάς. Τέλος, στο σχολείο μετά το πέρας του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου λειτουργούν όμιλοι αριστείας και καινοτομίας στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους.

Πλαίσιο λειτουργίας του Σχολείου μας

Παρουσίαση του Σχολείου (2020) - Επισυνάπτεται αρχείο

Βίντεο παρουσίασης του σχολείου σε πρόγραμμα erasmus

 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast