.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [8.4.24] Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

[29.3.24] Εισαγωγή σε ΠΣ για το 2024-2025: διαδικασία αίτησης

Νέο! [2.4.24] Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Εισαγωγή μαθητών / Προκήρυξη δυο θέσεων στη Β' Γυμνασίου

Προκήρυξη δυο θέσεων στη Β' Γυμνασίου

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για εγγραφή μαθητών στην Β? Τάξη του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνάσιου Αθήνας

Για την κάλυψη των θέσεων και την εγγραφή δύο μαθητών στη Β΄ Τάξη, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις 34520/Δ1/12-3-2013(ΦΕΚ 600/ΤΒ) και Δ1/71624/27-5-2013 αποφάσεις της ΔΕΠΠΣ, διαδικασία επιλογής μέσω γραπτής δοκιμασίας αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 στις 10 π.μ. στο χώρο του σχολείου.

Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου από τις 11πμ έως τις 2μμ οι γονείς πρέπει να παραλάβουν από το σχολείο το «δελτίο εξεταζομένου» του παιδιού τους, που θα πρέπει να το έχει μαζί του ο μαθητής την ημέρα των εξετάσεων.

Αναλυτικότερα

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Β΄ Γυμνασίου θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με τη ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους μέχρι και την Α? Γυμνασίου, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία και Γεωγραφία) . Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι? αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

Για την υποβολή αίτησης απαιτούνται

Αίτηση: Το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Δελτίου Ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται ότι: «Δεν έχω υποβάλει παρόμοια αίτηση σε άλλο Πειραματικό  Γυμνάσιο για συμμετοχή του/της γιου/κόρης μου ......................... στις εξετάσεις για εισαγωγή στην Β? Τάξη κατά το σχολικό έτος 2013-2014.» (δίνεται από το σχολείο)

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (ή ταυτότητα ή διαβατήριο) του παιδιού

Μια πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

ΟΔΗΓΙΕΣ για την διαδικασία των εξετάσεων

  • Οι μαθητές πρέπει να κρατάνε μαζί τους το «δελτίο υποψηφίου», μπλε (ή μαύρο) στυλό διαρκείας και γόμα, μπορούν να έχουν όργανα γεωμετρίας και μολύβι καθώς και εμφιαλωμένο νερό.
  • Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Στις κόλες τους γράφουν μόνο με στυλό διαρκείας, δεν πρέπει να γράψουν πουθενά το όνομά τους ούτε να σχεδιάσουν άλλα διακριτικά σύμβολα ή σχέδια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν διορθωτικό (blanco).
  • Θα τους δοθούν τα θέματα σε τρεις διαφορετικές κόλες (από μια για κάθε θεματικό πεδίο: Γλώσσα ? Μαθηματικά ? Φυσικές Επιστήμες). Ο χρόνος εξέτασης είναι ενιαίος, χωρίς διακοπή. Για τη σωστή διαχείριση του χρόνου τους είναι καλό να απαντήσουν συνολικά στο κάθε θεματικό πεδίο (Γλώσσα ? Μαθηματικά ? Φυσικές Επιστήμες) πριν περάσουν στο επόμενο.
  • Ο χρόνος εξέτασης είναι δύο (2) ώρες. Μπορούν αν αποχωρήσουν από τις αίθουσες μετά από παρέλευση μιας ώρας.
  • Είναι σημαντικό οι μαθητές να είναι ήρεμοι και χωρίς άγχος.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, θα αναρτηθεί ο κατάλογος των επιτυχόντων σε  εμφανές σημείο στο χώρο του σχολείου, καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast