.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [24.2.24] Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Εισαγωγή μαθητών / Όμιλοι αριστείας και δημιουργικότητας 2023-24

Όμιλοι αριστείας και δημιουργικότητας 2023-24

 

Γενικό πλαίσιο λειτουργίας Ομίλων

Όπως ορίζεται στο νόμο για τη λειτουργία των Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων, από το σχολικό έτος 2012-2013  συγκροτήθηκαν σ’ αυτούς Όμιλοι δημιουργικότητας και αριστείας, με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως το θέατρο, ο αθλητισμός κ.ά.

Η λειτουργία των Ομίλων ξεκινά αυτό το διδακτικό έτος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους. Οι όμιλοι θα λειτουργούν συνήθως μία φορά την εβδομάδα ο κάθε ένας, για δύο διδακτικές ώρες τη φορά.

Κάθε όμιλος έχει από 11 έως 20 μαθητές, από μία ή περισσότερες τάξεις του σχολείου, ή και γειτονικών σχολείων. Όπου χρειάζεται η επιλογή των μαθητών που συμμετέχουν στους Ομίλους γίνεται με τεστ ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων, κλήρωση ή άλλη πρόσφορη διαδικασία.

Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί έως 2 Ομίλους.

Στο πλαίσιο των Ομίλων, κάθε μαθητής αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις: παραδίδει εργασίες και εκπληρώνει οποιοδήποτε άλλο έργο του αναθέτει στη διάρκεια του έτους ο υπεύθυνος καθηγητής. Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς συμμετοχής του στον Όμιλο, και εφόσον δεν υπερβαίνει το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών (8 ετησίως), λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ., ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. και με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ο μαθητής.

Διαδικασία δηλώσεων

Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους κηδεμόνες των μαθητών για τη συμμετοχή σε Ομίλους, υποβάλλονται από 15/9/2023 μέχρι και 25/09/2023 ηλεκτρονικά στην παρακάτω φόρμα:

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να υποβάλλουν μόνο μία φορά ηλεκτρονική αίτηση.

Η σειρά υποβολής αίτησης ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΡΟΛΟ στην τυχόν επιλογή των μαθητών.

Η υποβολή δήλωσης ΔΕΝ είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές του σχολείου.

Οι όμιλοι που προσφέρονται για το σχολικό έτος 2023-24 και οι τάξεις στις οποίες απευθύνονται είναι:

Όμιλος

Α

Β

Γ

ΛΥΚΕΙΟ

Όμιλος ‘Κινηματογράφος και Ιστορία

Χ

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘Τέχνη και Πολιτισμός’

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘Πειραματική Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών’

Χ

Όμιλος ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: ‘Ματιές στον κόσμο από το παράθυρο της Βιβλιοθήκης μας’

Χ

Χ

Χ

Όμιλος «Το Αλφάβητο των Μαθηματικών- Μαθαίνουμε από τα λάθη μας»

Χ

Χ

Όμιλος Ρητορικής

Χ

Χ

Χ

Όμιλος "ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Δημόσιος Χώρος και Ελεύθερο Σχέδιο"

Χ

Χ

Χ

Χ

Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Γαλλικού Πολιτισμού - Προετοιμασίας για τις πιστοποιήσεις της Γαλλικής Γλώσσας

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘ STEAM και μαθηματική σκέψη - Μαθηματικά,  Διερευνητική μάθηση, καλλιέργεια δεξιοτήτων’

Χ

Χ

Όμιλος ‘Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά’

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘ Βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘ STEM για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και προστασία’

Χ

Όμιλος Φωτογραφίας

Χ

Χ

Χ

Όμιλος «Φυσικές καταστροφές: από την κλιματική αλλαγή στις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες»

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘Δημιουργικές κατασκευές και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα με Arduino!’

Χ

Χ

Όμιλος Μουσικής

Χ

Χ

Χ

Στα συνημμένα, παρακάτω, θα βρείτε:

α) συνοπτικό πίνακα με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς κάθε ομίλου και τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του,

β) αναλυτική περιγραφή του προγράμματος κάθε ομίλου.

Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τα συνημμένα πριν υποβάλλετε την αίτησή σας.

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast