.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [15.5.24] Εισαγωγή σε ΠΣ για το 2024-2025: Ανάρτηση τελικού πίνακα υποψηφίων του Ε.Κ.

[8.4.24] Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

[2.4.24] Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Erasmus / Erasmus - Erasmus / Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

Γονείς

 

Προς γονείς / κηδεμόνες της Γ΄ γυμνασίου

Παρακαλούμε οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ γυμνασίου, να συμπληρώσετε τα δύο (2) υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων (Υ.Δ.), που επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου pdf και εν συνεχεία να αποστείλετε και τις δύο Υ.Δ. (ανά γονέα / κηδεμόνα κάθε μαθητή / μαθήτριας) στο σχολείο έως τις 15-05-2023, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω gov. gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov- gr/ekdose-upeuthunes-deloses ).

Επισημαίνεται ότι στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast