.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [8.4.24] Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

[29.3.24] Εισαγωγή σε ΠΣ για το 2024-2025: διαδικασία αίτησης

Νέο! [2.4.24] Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Όμιλοι Δημιουργικότητας & Αριστείας 2022-23

Όμιλοι Δημιουργικότητας και Αριστείας σχολικού έτους 2022-2023

Γονείς

Γενικό πλαίσιο λειτουργίας Ομίλων

Όπως ορίζεται στο νόμο για τη λειτουργία των Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων, από το σχολικό έτος 2012-2013  συγκροτήθηκαν σ’ αυτούς Όμιλοι δημιουργικότητας και αριστείας, με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως το θέατρο, ο αθλητισμός κ.ά.

Η λειτουργία των Ομίλων ξεκινά αυτό το διδακτικό έτος το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους. Οι όμιλοι θα λειτουργούν συνήθως μία φορά την εβδομάδα ο κάθε ένας, για δύο διδακτικές ώρες τη φορά.

Κάθε όμιλος έχει από 11 έως 20 μαθητές, από μία ή περισσότερες τάξεις του σχολείου, ή και γειτονικών σχολείων. Όπου χρειάζεται η επιλογή των μαθητών που συμμετέχουν στους Ομίλους γίνεται με τεστ ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων, κλήρωση ή άλλη πρόσφορη διαδικασία.

Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί έως 2 Ομίλους.

Στο πλαίσιο των Ομίλων, κάθε μαθητής αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις: παραδίδει εργασίες και εκπληρώνει οποιοδήποτε άλλο έργο του αναθέτει στη διάρκεια του έτους ο υπεύθυνος καθηγητής. Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς συμμετοχής του στον Όμιλο, και εφόσον δεν υπερβαίνει το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών (8 ετησίως), λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ., ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. και με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ο μαθητής.

Διαδικασία δηλώσεων

Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους κηδεμόνες των μαθητών για τη συμμετοχή σε Ομίλους, υποβάλλονται από 27/9/2022 μέχρι και 6/10/2022 ηλεκτρονικά στην παρακάτω φόρμα:

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (κάντε κλικ εδώ)

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να υποβάλλουν μόνο μία φορά ηλεκτρονική αίτηση.

Η σειρά υποβολής αίτησης ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΡΟΛΟ στην τυχόν επιλογή των μαθητών.

Η υποβολή δήλωσης ΔΕΝ είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές του σχολείου.

Οι όμιλοι που προσφέρονται για το σχολικό έτος 2022-23 και οι τάξεις στις οποίες απευθύνονται είναι:

Όμιλος

Α

Β

Γ

Λύκειο

Όμιλος Κινηματογράφος και Ιστορία

‘Εκπαίδευση και Κινηματογράφος ΙΙ’

Χ

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά’

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘Το αλφάβητο των

Μαθηματικών- Μαθαίνουμε από τα

λάθη μας’

Χ

Χ

Όμιλος ‘Τέχνη και

Πολιτισμός/Μουσεία του Κόσμου’

Χ

Χ

Χ

X

‘Όμιλος Ρητορικής’

Χ

Χ

 

 

Όμιλος ‘Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική’

Χ

Χ

Χ

 

Όμιλος ‘Λέσχη Ανάγνωσης: Ματιές

στον κόσμο από το παράθυρο της

βιβλιοθήκης μας’

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘Πειραματική Μεθοδολογία

Φυσικών Επιστημών’

Χ

Όμιλος ‘Αναζητώντας τον Άνθρωπο

[στον Δεκάλογο του Kieslowski]’

Χ

Χ

Χ

Όμιλος ‘Η Φωτογραφία μέσα από τον

κινηματογραφικό φακό’

Χ

Χ

Χ

Όμιλος «Εκπαίδευση STEAM»

(διερευνητική μελέτη καθημερινών

ζητημάτων)

Χ

Χ

Όμιλος ‘Μαθηματικά και Κατασκευές’

Χ

Χ

 

Όμιλος Εικαστικές Τέχνες και Δημόσιος

Χώρος 2’

Χ

Χ

Χ

Όμιλος Θεάτρου

Χ

Χ

Χ

 

Όμιλος ‘Ελεύθερο σχέδιο’

Χ

Χ

Χ (Α

ΓΕΛ)

Όμιλος ‘Οι Γεωεπιστήμες, στην έρευνα

και στην κοινωνία’

Χ

Χ

 

Στα συνημμένα, παρακάτω, θα βρείτε:

α) συνοπτικό πίνακα με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς κάθε ομίλου και τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του,

β) αναλυτική περιγραφή του προγράμματος κάθε ομίλου.

Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τα συνημμένα πριν υποβάλλετε την αίτησή σας.

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast