.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [26.6.24] Επείγον! Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Το Σχολείο άλλοτε (Νεοελληνική Λογοτεχνία, εργασία μαθητών)

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής μαθητών στην Α' γυμνασίου

Γονείς

 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών στην Α Γυμνάσιου οι κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) (μέσω gov.gr ή ΚΕΠ ή Αστυνομίας) των κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται:

1. η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας,

2. η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας,

3. η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία.

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας. Για τους/ τις μαθητές/τριες, που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της Ελλάδας, πρέπει να κατατίθεται στη σχολική μονάδα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου και θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.

Τα ανωτέρω έγγραφα μπορείτε να τα στείλετε με email στο 2gympeir@sch.gr ή να τα προσκομίσετε δια ζώσης από 1/9/2022 έως 8/9/2022 τις εργάσιμες ημέρες από 9.00π.μ. έως 12.00π.μ.

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)

Από 1/9/2022 έως 30/9/2022 θα πρέπει ο/η μαθητής/τρια να επισκεφτεί γιατρό, ο οποίος θα συμπληρώσει το ΑΔΥΜ. Στη συνέχεια το ΑΔΥΜ θα επιστραφεί στο σχολείο έως 30/9/2022, όπου και φυλάσσεται.

 

Attachments:
Download this file (ΑΔΥΜ.pdf)ΑΔΥΜ[ ]279 Kb
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast