1η συνάντηση ERASMUS+ SEED

Erasmus

Αγαπητοί μαθητές,

Το πρόγραμμά μας ξεκινάει, παρακαλούμε:

α. αναζητήστε τον φάκελο του μαθήματος στο Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1QEDXDdOMN6beBLFhnVC8W9KlOs5ipaRd?usp=sharing

και συμπληρώστε τα email σας.

β. τη Δευτέρα 23.11. και ώρα 13.30 έχουμε την πρώτη μας συνάντηση στην πλατφόρμα webex

https://minedu-secondary.webex.com/meet/elenikouvari

Σας περιμένουμε

Η ομάδα του Erasmus + SEED