Αποτελέσματα εξετάσεων εισαγωγής σε κενές θέσεις Β' και Γ' τάξης 2021-22

Γονείς

Αναρτούμε τα αποτελέσματα του τεστ για την εισαγωγή σε κενές θέσεις της Β΄ και Γ΄ τάξης για το σχολικό έτος 2021-22, με σειρά κατάταξης και με αναφορά στα αρχικά των υποψηφίων (κυρωμένοι πίνακες).

Οι πίνακες θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι κενές θέσεις. Οι υπόλοιποι/ες εποψήφιοι/ες είναι επιλαχόντες/ούσες.

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να συμπληρωθούν επιπλέον κενές θέσεις μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2022, θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω πίνακες. Στις περιπτώσεις ισοβαθμιών θα γίνουν κληρώσεις εφόσον χρειαστεί.

 

Attachments:
Download this file (Εξετάσεις  Β αποτελέσματα_2021-22.pdf)Β τάξη_2021-22[ ]210 Kb
Download this file (Εξετάσεις Γ αποτελέσματα_2021-22.pdf)Γ τάξη_2021-22[ ]206 Kb