Για τη δυνατότητα επίδειξης των απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής σε ΠΣ της 7ης Μαΐου 2022

Γονείς

Για τη διαδικασία με την οποία μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε γνώση του απαντητικού φύλλου μαθητή ή μαθήτριας που συμμετείχε στη διαδικασία εισαγωγής σε ΠΣ παρακαλούμε ενημερωθείτε από τη ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ εδώ: https://depps.minedu.gov.gr/?p=11137