Κατανομή υποψήφιων σε εξεταστικό κέντρα και οδηγίες

Γονείς

Αναρτούμε την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για τη γραπτή δοκιμασία εισαγωγής στην Α΄ τάξη του σχολικού έτους 2022-23 του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών.

Η κατανομή ανά αίθουσα θα ανακοινωθεί στους υποψήφιους, ονομαστικά εντός του εξεταστικού κέντρου που έχουν κατανεμηθεί.

Παρακαλούμε βρείτε τον εξαψήφιο κωδικό του υποψηφίου που ενδιαφέρεστε σε ένα από τα τρία συνημμένα (ένα για κάθε εξεταστικό κέντρο), παρακάτω.

Επισημαίνουμε ότι η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα θα ξεκινήσει στην 8:15 πμ και θα ολοκληρωθεί στις 9:00 πμ, καθώς δε θα επιτραπεί η είσοδος σε υποψήφιους που θα προσέλθουν μετά τη λήψη των θεμάτων.

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας σε έντυπη μορφή την αίτηση του υποψήφιου με τον εξαψήφιο κωδικό του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα φέρει μαζί του κατά την είσοδό του στο εξεταστικό κέντρο και στην αίθουσα.

Επίσης παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες (κλικ εδώ) για την ημέρα της γραπτής δοκιμασίας.

Τα εξεταστικά κέντρα είναι:

1) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1: 2ο Πρότυπο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αθηνών - Τ. Φιλήμονος 36-38 και Τσόχα

Εξαψήφιοι από 014528 έως 437128 και οι 462538, 514897, 594138, 756342, 794362, 837614, 841652, 897105, 963721, 974216, 981035

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1: 2ο Πρότυπο Γενικό ΛΥΚΕΙΟ Αθηνών - Τιμολέοντος Φιλήμονος 30-32 & Έλενας Βενιζέλου

Εξαψήφιοι από 437901 έως 864719 εκτός από τους 462538, 514897, 594138, 756342, 794362, 837614, 841652

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 3: 16ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών – Τιμολέοντος Φιλήμονος 19

Εξαψήφιοι από 864725 έως 987165 εκτός από τους 897105, 963721, 974216, 981035