Νέα Πρωτόκολλα COVID-19 στην εκπαίδευση

Γονείς

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανάρτηση του ΥΠΑΙΘ.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 29-04-22 Νέα Πρωτόκολλα COVID-19 στην εκπαίδευση (minedu.gov.gr)