Τελικοί πίνακες συμμετεχόντων στην δοκιμασία εισαγωγής στην Α΄ τάξη (ανακοινοποίηση μόνο ως προς τη στήλη ΕΕΑ)

Γονείς

Ανακοινοποιούμε τον πίνακα των υποψηφίων για εισαγωγή στην Α΄ γυμνασίου του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών για το σχολικό έτος 2022-23, ως προς τη στήλη που αφορά τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό μαθητή (δείτο το συνημμένο).

Η πρώτη ανάρτηση είχε γίνει εδώ.

Υπενθυμίζουμε να εκτυπώσετε την οριστικοποιημένη αίτησή σας από την πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.iep.edu.gr/services/pps και να αντιπαραβάλετε τα στοιχεία της αίτησης με αυτά που έχουν ανακοινωθεί στο συνημμένο.

Η δοκιμασία εισαγωγής θα πραγματοποιηθεί την 7η Μαΐου 2022. Θα ακολουθήσουν οδηγίες τις επόμενες ημέρες.