Ανακοίνωση Erasmus+ KA2 SEED

ΜΑΘΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο διεθνικής συνάντησης μεταξύ των εταίρων του προγράμματος Erasmus + KA 2 SEED επισκέφτηκε το σχολείο μας 12-17.10 αποστολή συναδέλφων από σχολεία της Ισπανίας, Πορτογαλίας, και Πολωνίας. Οι συνάδελφοι ήρθαν σε επαφή με τον αρχαίο, νεότερο και σύγχρονο πολιτισμό της Ελλάδας, ενημερώθηκαν για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,  παρακολούθησαν μαθήματα στις τάξεις της κ. Χιόνη, Γ1΄και της κ. Ξανθάκου Γ5΄. Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του σχεδίου και αποφασίστηκε για το τρέχον σχ. έτος 2021-22 να υλοποιηθούν δύο μετακινήσεις με τους μαθητές του προγράμματος, στις 13-19.3 στην Pontevedra της Ισπανίας και 8-14.5 στην πόλη Buzau στη Ρουμανία.