Οδηγίες εγγραφής στην Α΄ γυμνασίου 2020

Εκπαιδευτικοί

 

Οι γονείς – κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών καλούνται να προσέλθουν στο Σχολείο με την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία 1 έως 4 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μετεγγραφής των παιδιών τους από το Γυμνάσιο στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένα.

Ώρες προσέλευσης:

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, από 11:00 πμ έως 13:00.

Τις ημέρες Τετάρτη 2, Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020, από 9:00 πμ έως 13:00.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης στην Α΄ τάξη του Σχολείου μας, παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986, στο email του Σχολείου 2gympeir@sch.gr , το αργότερο μέχρι 2/9/2020.

 

Attachments:
Download this file (Οδηγίες εγγραφής.pdf)Οδηγίες εγγραφής[Οδηγίες εγγραφής]80 Kb