Ωράριο υποδοχής γονέων 2019-2020

Μέχρι την οριστικοποίηση του προγράμματος ενημερωθείτε για το ωράριο υποδοχής γονέων από τα "Τελευταία Νέα"

Ωράριο  λειτουργίας  Σχολείου

1η  ώρα

08.15 - 09.00

2η  ώρα

09.05 - 09.50

3η  ώρα

10.00 - 10.45

4η  ώρα

10.55 - 11.35

5η  ώρα

11.45 - 12.25

6η  ώρα

12.35 - 13.15

7η  ώρα

13.20 - 14.00