Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικών με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ (ανακοινοποίηση)

Εκπαιδευτικοί

Προσοχή! ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13.07.22!!

Παρακαλούμε δείτε την ανακοινοποιημένη πρόσκληση (12.7.2022) με τον πίνακα των κενών.

 

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, από τα συνημμένα και  τον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας της ΔΕΠΠΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ.

Δείτε τα κενά:

624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_12_7_22.pdf (minedu.gov.gr)