Τελικοί πίνακες συμμετεχόντων στην δοκιμασία εισαγωγής στην Α΄ τάξη

Εκπαιδευτικοί

 

Ανακοινώνουμε τον πίνακα των υποψηφίων για εισαγωγή στην Α΄ γυμνασίου του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών για το σχολικό έτος 2022-23, με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό μαθητή (δείτο το συνημμένο).

Παρακαλούμε να εκτυπώσετε εκ νέου την οριστικοποιημένη αίτησή σας από την πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.iep.edu.gr/services/pps και να αντιπαραβάλετε τα στοιχεία της αίτησης με αυτά που έχουν ανακοινωθεί στο συνημμένο.

Η δοκιμασία εισαγωγής θα πραγματοποιηθεί την 7η Μαΐου 2022. Θα ακολουθήσουν οδηγίες τις επόμενες ημέρες.