Σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής σε ΠΣ και ΠΕΙΣ για το σχ. έτος 2022-23

Εκπαιδευτικοί

>> Οδηγίες εγγραφής μαθητών

>> Τελικοί πίνακες εισακτέων 2022-23

>> Προθεσμία για τη μη αποδοχής θέσης επιτυχόντος στην Α΄ τάξη

>> Ενημέρωση για τη διαδικασία μη αποδοχής θέσης επιτυχόντος

>> Για τη δυνατότητα επίδειξης των απαντητικών φύλλων

>> Αποτελέσματα εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23 – Δ.Ε.Π.Π.Σ. (minedu.gov.gr)

>> Τελικός πίνακας αιτήσεων - ανακοινοποίηση ως προς τις ΕΕΑ (21.04.2022)

>> Τελικός πίνακας αιτήσεων (14.04.2022)

>> Προσωρινός πίνακας αιτήσεων (06.04.2022)

>> Πλατφόρμα αιτήσεων (υποβολή αιτήσεων από 15.03.22 στις 13:00 μέχρι 31.03.22 στις 15:00)

>> Αιτήσεις εισαγωγής σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία σχ. έτους 2022-23 (ανακοίνωση ΔΕΠΠΣ, σχετικά ΦΕΚ)

>> Δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την επέκταση του δικτύου ΠΣ και ΠΕΙΣ, την προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων εισαγωγής για το σχολικό έτος 2022-23 και την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εισαγωγής.

>> Ιστοσελίδα ΔΕΠΠΣ

Βρείτε στα συνημμένα:

1) Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή σε ΠΣ και ΠΕΙΣ, ΦΕΚ 983 τ.Β΄ (3-3-2022),  ΚΥΑ με Αριθμ. 23640/Δ6

2) Απόφαση ΔΕΠΠΣ με ΑΔΑ-Ψ4ΠΘ46ΜΤΛΗ-Ω36_0 (αριθμός μαθητών ανά σχολείο)

3) ΥΑ 28270/Δ6. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023.