**** Tους θερινούς μήνες το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη 8.30 έως 14.00 ***

Αρχική σελίδα / ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010-11
Ευρετήριο Άρθρου
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Σελίδα 5
Σελίδα 6
Όλες οι Σελίδες

 

 

 

 

 

 


Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

0501130

Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521

Αμπελόκηποι

Ταυτότητα του σχολείου

Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών προήλθε από την μετατροπή του 10ου Γυμνασίου Αθηνών σε 2ο Πρότυπο Αθηνών (ΠΔ υπ? αριθμ. 828/ΦΕΚ 209/1980 άρθρο 2) και στη συνέχεια μετατράπηκε σε 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (υπουργική απόφαση Γ/2/2340/20/5/1986) και από τότε λειτουργεί ως 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο, σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την λειτουργία όλων των πειραματικών σχολείων. Σε όλο αυτό το διάστημα, εκτός από τους σκοπούς λειτουργίας του (Νομ.1566/85Αρθρ.31 παρ.1 και 2), κάλυψε την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των ειδικοτήτων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Επίσης εφάρμοσε πειραματικά πιλοτικά προγράμματα σε μια σειρά εκπαιδευτικούς τομείς πριν από την εφαρμογή τους σε άλλα σχολεία και παράλληλα ανέπτυξε προγράμματα Ευέλικτης Zώνης, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, Ισότητας των δυο Φύλων, COMENIUS, περιβαλλοντικής, θεατρικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας κ.α. Το τρέχον σχολικό έτος στο σχολείο φοιτούν 473 μαθητές, λειτουργούν 18 τμήματα και υπηρετούν 62 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 45 με οργανική θέση, 15 μόνιμοι με οργανική θέση σε άλλα σχολεία, εκ των οποίων οι 11 εξ ολοκλήρου αποσπασμένοι, 4 για συμπλήρωση ωραρίου και 2 αναπληρωτές. 4 καθηγητές με οργανική θέση στο σχολείο υπηρετούν με απόσπαση σε άλλα σχολεία και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Πίνακας 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Στους υπηρετούντες εκπ/κούς έχει υπολογισθεί και μία εκπ/κός ΠΕ05 η οποία ανήκει οργανικά και απουσιάζει με αναρρωτική άδεια (μέχρι 23/12/2010). Επίσης υπηρετούν με μειωμένο ωράριο δύο αναπληρωτές, ένας ΠΕ02 και ένας ΠΕ03, στο πλαίσιο του προγράμματος παράλληλης στήριξης.

Μέσος όρος υπηρεσίας εκπαιδευτικών 20 έτη

Λοιπό προσωπικό: Μία Γραμματέας, μία επιστάτρια, δύο καθαρίστριες και δύο φύλακες. Σχετικά με τους φύλακες σημειώνεται ότι εργάζονται σε δύο βάρδιες, πρωΐ ? απόγευμα μόνο τις εργάσιμες μέρες. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο δεν φυλάσσεται βράδυ και σαββατοκύριακα με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την προστασία του από φθορές, κλοπές κλπ.

Πίνακας 2

Κοινωνικά και Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά του Μαθητικού Δυναμικού

Η πλειοψηφία των μαθητών μας έχει γονείς που με κοινωνιολογικούς όρους κατατάσσονται στην κατηγορία των μικροαστικών στρωμάτων. Είναι υπάλληλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί, αυτοαπασχολούμενοι, εργατοτεχνίτες κλπ. Οι περισσότεροι κατοικούν στις περιοχές Αμπελοκήπων, Γκύζη, Νεάπολη ? Εξάρχεια, Κυψέλη, λίγοι στην περιοχή Κολωνακίου και ακόμη λιγότεροι σε πιο απομακρυσμένες από το σχολείο μας περιοχές, όπως Ιλίσια, Ζωγράφου, Πατήσια, Χολαργό, Αγ. Παρασκευή κλπ. Περίπου 21% από τους μαθητές είναι μετανάστες και οι περισσότεροι απ? αυτούς έχουν αλβανική καταγωγή. Σημειώνεται ότι στο σύνολό τους έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περίπου το 17% των γονέων είναι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης.

Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης

Το σχολείο μας με απόφαση του Συλλόγου των καθηγητών εντάχθηκε στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων, το Μάιο του 2010. Τον Οκτώβριο και κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Χρυσοβέργη, υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο, προχωρήσαμε στην έναρξη των διαδικασιών του προγράμματος, στο οποίο σημειωτέον συμμετέχει η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκαν οι εξής επιτροπές :

Πρώτο πεδίο: Συγκρότηση επιτροπής για την καταγραφή και αξιολόγηση των μέσων, των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής συγκροτήθηκαν τρεις ομάδες, συνολικά 8 άτομα και με ειδικά αντικείμενα: α) υλικοτεχνική υποδομή, β) οικονομικοί πόροι, γ) ανθρώπινο δυναμικό.

Δεύτερο πεδίο: Επιτροπή για την καταγραφή και την αξιολόγηση της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής συγκροτήθηκαν τρεις ομάδες, συνολικά 8 άτομα, και με ειδικά αντικείμενα: α) οργάνωση, β)διοίκηση του σχολείου και γ) αξιοποίηση μέσων και πόρων.

Τρίτο πεδίο: Επιτροπή σχετικά με την αξιολόγηση του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο, συνολικά 4 άτομα.

Οι επιτροπές αυτές έχουν συνεδριάσει συνολικά 5 φορές, επίσης έχουν προχωρήσει σε συλλογή στοιχείων από το αρχείο του σχολείου, μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων σχετικά με το αντικείμενό τους.

Τέταρτο πεδίο: Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών αξιοποιήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες συντονιστικές επιτροπές ειδικοτήτων και συγκροτήθηκαν και νέες, συνολικά 5 επιτροπές (φιλολογικά μαθήματα, μαθηματικά, ειδικότητες ΠΕ04, ξένες γλώσσες και πληροφορική) στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν 38 εκπαιδευτικοί.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο ΠΕΔΙΟ: ΜΕΣΑ ? ΠΟΡΟΙ ? ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1. Χώροι του Σχολείου

Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων. Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το κτιριακό συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1980 και αποτελείται από δύο πτέρυγες σε διάταξη Γ. Η μεγάλη, λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους, έχει υπόγειο στο επίπεδο της αυλής, ισόγειο και δύο ορόφους και η μικρή στην ίδια διάταξη, υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο. Στη συνέχεια προστέθηκαν και τρεις αίθουσες στο προαύλιο. Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο. Στο σχολείο λειτουργούν 18 αίθουσες, μία ανά τμήμα, δύο εργαστήρια πληροφορικής, ένα εργαστήριο φυσικής χημείας, ένα εργαστήριο καλλιτεχνικών μαθημάτων, δύο αίθουσες ξένων γλωσσών, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, δανειστική βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο και γυμναστήριο με αποδυτήρια. Η βιβλιοθήκη, το ένα εργαστήριο πληροφορικής, το εργαστήριο καλλιτεχνικών και η μία αίθουσα ξένων γλωσσών είναι στεγασμένα σε αίθουσες που είτε προήλθαν από κλείσιμο διαδρόμων και υπόστεγων είτε προορίζονταν για άλλες χρήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της λειτουργίας τους (στενότητα χώρων ? έλλειψη επαρκούς φυσικού φωτισμού κτλ.). Δύο μεγάλες αίθουσες χρησιμοποιούνται ως γραφεία καθηγητών, υπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή και υποδιευθυντών, ειδικός χώρος για τη γραμματεία και ένας χώρος για το αρχείο και τη μηχανοργάνωση του σχολείου. Οι δύο τελευταίοι χώροι προήλθαν από το χωρισμό κοινόχρηστων χώρων στην είσοδο του σχολείου και δεν επαρκούν για τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Ο αύλειος χώρος είναι επαρκής και διαθέτει γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ και περιμετρικά μικρό κήπο και λίγα δέντρα. Το σχολείο διαθέτει κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο. Υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, 5 χώροι τουαλετών. Επίσης λειτουργεί κυλικείο.

Oι υπάρχοντες χώροι του σχολείου ανταποκρίνονται οριακά στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η απουσία χώρων για την ανάπτυξη θεματικών αιθουσών, όπως τεχνολογίας, γεωγραφίας, ιστορίας κλπ. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται εκ των ενόντων με τον εξοπλισμό και τη συστηματική χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, της βιβλιοθήκης και του αμφιθεάτρου που χρησιμοποιείται και ως αίθουσα μουσικής. Σημειώνεται επίσης ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες ούτε ανελκυστήρας. Το σχολικό κτίριο επισκευάστηκε πριν δύο χρόνια και γενικά διατηρείται σε καλή κατάσταση, ωστόσο υπάρχουν κάποια προβλήματα υγρασίας.

Πίνακας 3

Δείκτης Αξιολόγησης 1.2. Εξοπλισμός και Διαθέσιμα Μέσα του Σχολείου

Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και καταλληλότητα του διαθέσιμου εξοπλισμού. Εξετάζεται κατά πόσον ο διαθέσιμος εξοπλισμός του σχολείου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Ο μισός και πλέον εξοπλισμός που διαθέτει το εργαστήριο πληροφορικής είναι σχετικά σύγχρονος. Τα υπόλοιπα μηχανήματα είναι πεπαλαιωμένα και χρειάζονται αντικατάσταση. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου φυσικής και χημείας λειτουργεί αλλά είναι πεπαλαιωμένος. Εξοπλισμένες με προβολείς παρουσιάσεων (projectors), και υπολογιστές μόνιμα εγκατεστημένους είναι 3 εργαστήρια (πληροφορικής, φυσικής-χημείας και καλλιτεχνικών), η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η βιβλιοθήκη και το αμφιθέατρο που εκτός από τα μηχανήματα προβολής έχουν ηχητικό σύστημα και σταθερές οθόνες. Με προβολέα επίσης είναι εξοπλισμένη και μία αίθουσα ξένων γλωσσών. Συνολικά αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικό εξοπλισμό διαθέτουν 7 αίθουσες. Από τον Ιανουάριο του 2011, 6 επί πλέον αίθουσες του σχολείου θα εξοπλιστούν με διαδραστικούς πίνακες. Συνδεδεμένες με το internet είναι 7 αίθουσες και τον Ιανουάριο θα συνδεθούν άλλες 6. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται από ένα μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών σε καθημερινή σχεδόν βάση. Επίσης για τις διδακτικές αλλά και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες του σχολείου χρησιμοποιούνται 4 φωτοτυπικά μηχανήματα. Το αρχείο του σχολείου είναι πλήρως μηχανοργανωμένο και υπάρχει σύνδεση με το e-school και το survey, τα οποία ενημερώνονται τακτικά. Για τις διοικητικές ανάγκες του σχολείου, αρχείο, διεύθυνση κλπ χρησιμοποιούνται 5 υπολογιστές. Υπάρχουν επίσης 2 κοινόχρηστοι υπολογιστές για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης επαρκή είναι τα εποπτικά μέσα, χάρτες, όργανα μαθηματικών κλπ. Υπάρχει επάρκεια επίπλων πάσης φύσεως για τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία, θρανία, καθίσματα, ντουλάπες κλπ σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Σε γενικές γραμμές το σχολείο διαθέτει τον εξοπλισμό (υποδομές πληροφορικής και δίκτυα επικοινωνίας) για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ? ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτή η δυνατότητα θα βελτιωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα με την προσθήκη των διαδραστικών πινάκων. Είναι απολύτως αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του εργαστηρίου φυσικής-χημείας.

Πίνακας 4


ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δείκτης Αξιολόγησης 1.3. Οικονομικοί Πόροι του Σχολείου

Αποτιμάται η επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το σχολείο χρηματοδοτείται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, επίσης έσοδα έχει από την ενοικίαση του κυλικείου και περιστασιακά από μικρές χορηγίες από το Σύλλογο Γονέων. Σημειώνεται ότι μέχρι το περασμένο σχολικό έτος η χρηματοδότηση από το Δήμο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επαρκής ως προς την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και την ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα αλλά και τη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού. Η κατάσταση αυτή έχει μεταβληθεί προς το χειρότερο το τρέχον σχολικό έτος, στη διάρκεια του οποίου σημειώνεται καθυστέρηση καταβολής και μείωση των δόσεων. Η περιστολή αυτή εκτός από τις δυσκολίες στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του σχολείου, δημιουργεί και προβλήματα σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της μέχρι τώρα πολύπλευρης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας του σχολείου.

Πίνακας 5


ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Δείκτης Αξιολόγησης 1.4. Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου

Εξετάζεται κατά πόσο ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το εκπαιδευτικό προσωπικό από την άποψη του αριθμού, της σύνθεσης, της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και της εμπειρίας ανταποκρίνεται σε γενικές γραμμές στις συγκεκριμένες ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει σχετικά έγκαιρη πλήρωση των όποιων κενών στην αρχή και στη διάρκεια του σχολικού έτους. Πάνω από το 50% του προσωπικού δραστηριοποιείται σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα. Το σχολείο συνεργάζεται με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μαθηματικό τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών, το Γαλλικό και το Αγγλικό τμήμα, τη Σχολή Καλών Τεχνών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση 50 δειγματικές διδασκαλίες, τις οποίες παρακολουθούν περίπου 1000 φοιτητές. Σε ετήσια βάση 30 φοιτητές επιλέγουν το σχολείο μας για την πρακτική τους άσκηση. Επίσης υπάρχει συνεργασία του σχολείου με τα ΠΕΚ για επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Λειτουργεί πρόγραμμα παράλληλης στήριξης. Επίσης προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα οποία προσφέρονται σε εθελοντική βάση και χωρίς αμοιβή. Οι σχέσεις συνεργασίας με τους σχολικούς συμβούλους είναι αρμονικές. Συγκεκριμένα στοιχεία για τις σπουδές και τα επιπλέον προσόντα των εκπαιδευτικών του σχολείου παρατίθενται παρακάτω.

Πίνακας 6

Πίνακας 7

Πίνακας 8


 

 

 

 


2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Διαμόρφωση και Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος

Οι διοικητικές-οργανωτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στη Σχολική Μονάδα αποτιμώνται σε σχέση με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχολικού προγράμματος. Η διαμόρφωση ενός λειτουργικού ωρολογίου προγράμματος, η υποστήριξη και ο συντονισμός της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των τμημάτων τάξης ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, η ανάπτυξη διαδικασιών για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, η εφαρμογή παρεμβατικών πρακτικών, ο προγραμματισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Γίνεται προσπάθεια η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος να διέπεται από παιδαγωγικές - διδακτικές αρχές και παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών και σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα είναι επιτυχές. Το σχολείο, το σχολικό έτος 2009-10 λειτούργησε 139 ημέρες επί συνόλου 147 εργάσιμων. Η διαφορά των 8 ημερών κατανέμεται ως εξής, 5 μέρες λόγω γρίπης, 1 ημέρα συνέλευση ΕΛΜΕ, 1 ημέρα λόγω γεγονότων Γρηγορόπουλου και 2 λόγω βουλευτικών εκλογών. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη τηρήθηκε σε ποσοστό που αγγίζει το 95%. Γίνεται ετήσιος προγραμματισμός του μεγαλύτερου μέρους των σχολικών δραστηριοτήτων από την αρχή της σχολικής χρονιάς και το πρόγραμμα αυτό τηρείται σε γενικές γραμμές. Η διεύθυνση του σχολείου στις περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για αναπλήρωση με σκοπό την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος. Επίσης για τους μαθητές που είναι απαλλαγμένοι από το μάθημα των θρησκευτικών έχει καταρτιστεί ειδικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων, κυρίως ελληνικών και μαθηματικών. Η Διεύθυνση υποστηρίζει και συντονίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και τάξη αλλά και ανάμεσα σε ειδικότητες.

Σε σχετικά ερωτηματολόγια το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών δηλώνουν γενικά ικανοποιημένοι από την κατανομή των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια οι μαθητές εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων στη σύνταξη του προγράμματος. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία όσων μαθητών απάντησαν εμφανίζονται σχετικά έως και πολύ ευχαριστημένοι από τα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Υπάρχει συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων προκειμένου να διευκολυνθεί, όποτε χρειάζεται, η εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος. Κάποια προβλήματα που εμποδίζουν την εφαρμογή σταθερού προγράμματος εμφανίζονται κυρίως στην αρχή του σχολικού έτους και σχετίζονται με την πλήρωση των κενών ή σε κάποιες περιπτώσεις και στη διάρκεια του έτους είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω αποχώρησης εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως συνέβη φέτος. Στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι να υπάρξει αναπλήρωση τα κενά καλύπτονται με τροποποίηση του προγράμματος από το υπάρχον προσωπικό.

Ο σύλλογος των διδασκόντων στη διάρκεια του έτους πραγματοποιεί 8 τακτικές συνεδριάσεις και τουλάχιστον άλλες 4 έκτακτες για τρέχοντα ζητήματα. Όλες οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου διδασκαλίας. Η μέση διάρκεια της συνεδρίασης είναι περίπου 2 ώρες και συμμετέχουν σ? αυτήν το σύνολο των εκπαιδευτικών εκτός βεβαίως των δικαιολογημένα απόντων.

Σε ετήσια βάση προσφέρονται από 9 έως 11 προγράμματα (Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, και ένα πρόγραμμα COMENIUS, το οποίο τρέχει από φέτος) με καινοτόμες δράσεις και πολύ μεγάλη συμμετοχή των μαθητών. Στα προγράμματα αυτά εμπλέκονται περίπου 200 μαθητές και 30 περίπου εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων λειτουργεί θεατρικό εργαστήρι με συμμετοχή 35 μαθητών, οι παραστάσεις του οποίου αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν επανειλημμένα κερδίσει διακρίσεις (πρώτο ή δεύτερο βραβείο) στον Πανελλήνιο μαθητικό θεατρικό διαγωνισμό. Λειτουργούν επίσης αθλητικές ομάδες βόλεϊ και μπάσκετ, οι οποίες έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις των ομάδων στα μαθητικά πρωταθλήματα του Δήμου Αθηναίων (πρώτη ή δεύτερη θέση τα τελευταία τρία χρόνια). Στο τέλος του σχολικού έτους οργανώνεται πολιτιστική εβδομάδα, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προγραμμάτων σε συνδυασμό με άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως μουσικές και ποιητικές βραδιές. Σ? αυτό το πλαίσιο οργανώνονται εκθέσεις ζωγραφικής και τεχνολογίας, όπου παρουσιάζονται έργα των μαθητών.

Σε ετήσια βάση τα τμήματα του σχολείου πραγματοποιούν συνολικά περίπου 54 (3 επισκέψεις ανά τμήμα) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, το κοινοβούλιο, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, επιχειρήσεις κλπ συνδεδεμένες πάντοτε με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα. Κάποια από τα προγράμματα καταλήγουν σε πολυήμερες εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2009-10, στο πλαίσιο των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κλπ προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδρομές στο εξωτερικό (Φλωρεντία και Εδιμβούργο) και δύο στην Ελλάδα (Καλαμάτα και Ολυμπία).

Πίνακας 9 - Πίνακας 10 - Πίνακας 11

 

Πίνακας 12 - Πίνακας 13

 


ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Συντονισμός Σχολικής Ζωής.

Οι διοικητικές - οργανωτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα αποτιμώνται σε σχέση με το συντονισμό της σχολικής ζωής. Η διαμόρφωση και η εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού για τη λειτουργία του σχολείου, η σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η χάραξη σαφούς προσανατολισμού για την εργασία του σχολείου, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων με στόχο τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, η υποστήριξη μηχανισμών και διαδικασιών που διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελούν εκφράσεις της ποιότητας του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η Διεύθυνση προσπαθεί να θέτει συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες και να προγραμματίζει δράσεις για την υλοποίησή τους. Υπάρχει ένα ζήτημα με την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των αποφάσεων, το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου που ασκείται. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν καθυστερήσεις ή σε κάποιες άλλες οι αποφάσεις δεν υλοποιούνται. Η καθημερινότητα διαμορφώνει ανάγκες που η αντιμετώπισή τους υπερτερεί του προγραμματισμού. Οι αποφάσεις συνήθως είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαδικασιών και η εφαρμογή ενός συνεργατικού, συλλογικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας είναι στόχος. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός του σχολείου εγκεκριμένος από το Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος σε γενικές γραμμές εφαρμόζεται. Οι εκπαιδευτικοί πάντοτε ενημερώνονται για την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συλλόγου και υπάρχει μέριμνα τα προς συζήτηση θέματα να καλύπτουν τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του σχολείου. Συστηματική ενημέρωση επίσης υπάρχει και για ζητήματα που αφορούν τις επί μέρους ειδικότητες. Ο τρόπος διεξαγωγής της συζήτησης στις συνεδριάσεις είναι ικανοποιητικός, υπάρχει εισήγηση, ακολουθούν ερωτήσεις, γίνονται τοποθετήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις με ψηφοφορία όπου αυτό είναι αναγκαίο. Από τη μεριά της διεύθυνσης υπάρχει μέριμνα για την αξιοποίηση του συνόλου του εκπαιδευτικού δυναμικού στις διάφορες εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου και όσον είναι δυνατόν στη σχετική κατανομή εργασιών λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες, η εμπειρία και τα ενδιαφέροντα. Η συνεργασία της διεύθυνσης με τους εκπροσώπους των μαθητών και των γονέων είναι τακτική και αρκετά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ζητημάτων του σχολείου


Πίνακας 14


ΤΟΜΕΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Διαχείριση και Αξιοποίηση των Μέσων και των Πόρων

Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων ? η κατανομή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου ? καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με στόχο την ορθολογική κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Μέχρι στιγμής οι λειτουργικές ανάγκες καλύπτονται χωρίς να υπάρχει καμιά εκκρεμότητα, ενώ το περίσσευμα, το οποίο μέχρι και την περσινή χρονιά υπήρχε, αξιοποιείτο για τη βελτίωση των υποδομών, όπως η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του εργαστηρίου της πληροφορικής και τη μηχανοργάνωση του σχολείου, την αγορά φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, προβολέων (projectors). Επίσης αγοράστηκαν οθόνες προβολής, επισκευάστηκε διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε εξ αρχής η αίθουσα καλλιτεχνικών, εμπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη με την αγορά νέων βιβλίων κλπ. Η διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου από τους μαθητές και τους καθηγητές και υπάρχει μέριμνα να είναι πάντοτε διαθέσιμοι και σε καλή κατάσταση. Η συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή και το Σύλλογο Γονέων ήταν πάντοτε άριστη. Η θετική ανταπόκριση και των δύο θεσμών στα αιτήματα του σχολείου στο μέτρο των δυνατοτήτων τους υπήρξε πάντοτε δεδομένη και άμεση. Επίσης πολύ ικανοποιητική υπήρξε και η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές.

Πίνακας 15 

 

 

 

 

 

 


3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Σχέσεις μεταξύ των Εκπαιδευτικών

Εκτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η ποιότητα της επικοινωνίας, η δημιουργική συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών και η συλλογική δράση αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Όπως ήδη έχει αναφερθεί (πεδίο 2, δείκτης 2.1), ο σύλλογος των διδασκόντων στη διάρκεια του έτους πραγματοποιεί 8 τακτικές συνεδριάσεις και τουλάχιστον άλλες 4 έκτακτες για τρέχοντα ζητήματα. Όλες οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου διδασκαλίας. Η μέση διάρκεια της συνεδρίασης είναι περίπου 2 ώρες και συμμετέχουν σ? αυτήν το σύνολο των εκπαιδευτικών εκτός βεβαίως των δικαιολογημένα απόντων. Η ημερήσια διάταξη των τακτικών συνεδριάσεων αφορά στον προγραμματισμό, στον έλεγχο και την αξιολόγηση της φοίτησης των μαθητών και τον ετήσιο απολογισμό της λειτουργίας του σχολείου. Οι έκτακτες αναφέρονται σε αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, το σχεδιασμό της δράσης σε συγκεκριμένους τομείς, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, την οργάνωση επισκέψεων κλπ. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καλλιεργείται η συλλογικότητα.

Στο σχολείο λειτουργούν συντονιστικά ειδικοτήτων (φιλολόγων, μαθηματικών, κλάδων ΠΕ04 και ξένων γλωσσών). Τα συντονιστικά κατά περίπτωση συνέρχονται περισσότερο ή λιγότερο τακτικά με θέματα τον προγραμματισμό της ύλης, την ανταλλαγή εμπειρίας την οργάνωση διαθεματικών διδασκαλιών και την ανάπτυξη δράσεων ενδοεπιμόρφωσης. Αποτελεί επίσης συνηθισμένο φαινόμενο η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των εκπαιδευτικών (σημειώσεις, βιβλία, εποπτικό υλικό).

Όπως επίσης αναφέρθηκε (πεδίο 2, δείκτης 2.1) σε ετήσια βάση προσφέρονται από 9 έως 11 προγράμματα (Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, και ένα πρόγραμμα COMENIUS, το οποίο τρέχει από φέτος) με καινοτόμες δράσεις και πολύ μεγάλη συμμετοχή των μαθητών. Στα προγράμματα αυτά εμπλέκονται περίπου 200 μαθητές και 30 περίπου εκπαιδευτικοί.

Σε ετήσια βάση τα τμήματα του σχολείου πραγματοποιούν συνολικά περίπου 54 (3 επισκέψεις ανά τμήμα) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, το κοινοβούλιο, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, επιχειρήσεις κλπ συνδεδεμένες πάντοτε με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα. Κάποια από τα προγράμματα καταλήγουν σε πολυήμερες εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2009-10, στο πλαίσιο των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κλπ προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδρομές στο εξωτερικό (Φλωρεντία και Εδιμβούργο) και δύο στην Ελλάδα (Καλαμάτα και Ολυμπία).

Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, με δεδομένες τις διαφορετικές απόψεις, τις λελογισμένες τριβές, απολύτως φυσιολογικές αλλά και αναγκαίες σε μια συλλογικότητα 60 ανθρώπων, χαρακτηρίζονται γενικά από κοσμιότητα, αλληλοσεβασμό και πνεύμα συνεργασίας. Κατά κοινή ομολογία η Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών που αναφέρονται σ? όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, δηλαδή σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο, τις καινοτομίες, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Πίνακας 16

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών - Μαθητών και μεταξύ των Μαθητών

Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η επίδειξη από τους μαθητές μιας συμπεριφοράς σύμφωνης με τους σχολικούς κανόνες, η σύμφωνη με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους μαθητές, η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή, η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το κλίμα στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. Γενικά υπάρχει πνεύμα εφαρμογής αρχών δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διαχειρισθούν τα προβλήματα πειθαρχίας στο χώρο του σχολείου με παιδαγωγική ευαισθησία με αρκετή μεγαθυμία αλλά και με συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Στα πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές με σκοπό την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Το πλήθος των προγραμμάτων αλλά και η μεγάλη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σ? αυτά αποτελεί τεκμήριο για την ευδοκίμηση αυτής της προσπάθειας. Υπάρχει τακτική και αρμονική συνεργασία της Διεύθυνσης με το δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητών για ζητήματα σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας του σχολείου, την οργάνωση εκδηλώσεων και εκδρομών. Η προσαρμογή των μαθητών στους κανόνες λειτουργίας του σχολείου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητική με εξαίρεση περιστατικά, συνήθως όχι σοβαρά, που υπερβαίνουν αυτόν τον κανόνα και χρήζουν πειθαρχικής αντιμετώπισης. Τα περιστατικά αυτά αφορούν προσωπικές συμπεριφορές και πιο σπάνια φαινόμενα συλλογικής αταξίας, στα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα οποία αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, τη μαθητική κοινότητα, τους γονείς, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που αξιολογούνται πιο σοβαρές συγκαλείται το Συμβούλιο τάξης. Σοβαρά περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς μαθητών δεν υπάρχουν. Η εικόνα αυτή προκύπτει από την καθημερινή εμπειρία όλων όσων ζούμε στο περιβάλλον του σχολείου αλλά από τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηματολόγια μαθητές και καθηγητές.

Πίνακας 17


Δείκτης Αξιολόγησης 3.3. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Γονέων

Αποτιμώνται οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και γονέων με βασικό κριτήριο την τακτική, αμφίδρομη και ολοκληρωμένη ροή πληροφόρησης ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο για την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η σχέση του σχολείου με τους γονείς μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Υπάρχει σταθερή ημέρα και ώρες επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων σε εβδομαδιαία βάση. Εκτός από την καθορισμένη ημέρα και ώρα επικοινωνίας υπάρχει δυνατότητα φυσικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Οργανωμένη συνάντηση επίσης υπάρχει στο τέλος των τριμήνων, κατά την παράδοση των ελέγχων επίδοσης. Η ανταπόκριση των γονέων σ? αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης είναι πολύ ικανοποιητική. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία προσέρχονται στο σχολείο και συζητούν με τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο και τα ζητήματα που αφορούν την παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο. Επίσης στην αρχή του έτους πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς των μαθητών της Α? Γυμνασίου, ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις οι γονείς καλούνται ατομικά ή συλλογικά στο σχολείο για ενημέρωση και συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Η επικοινωνία αυτή εξασφαλίζει τη δυνατότητα σχηματισμού μιας σχετικά καλής εικόνας για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι μαθητές στο σπίτι και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την από κοινού αναζήτηση των τρόπων για την αντιμετώπισή τους. Η συνεργασία με το Σύλλογο γονέων είναι αρμονική και σταθερή και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.


Πίνακας 18


Δείκτης Αξιολόγησης 3.4. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Φορέων

Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο (η συχνότητα, το περιεχόμενο και η ποιότητα της επικοινωνίας) με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Υπάρχει σταθερή συνεργασία της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών του σχολείου με τις εκπαιδευτικές αρχές με τα ΠΕΚ, τα ΚΔΑΥ, το ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων, το ΕΚΦΕ κλπ. Ικανοποιητική επίσης είναι η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τη Σχολική Επιτροπή. Επίσης όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχει σταθερή επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους και με πανεπιστημιακά τμήματα για την επιμόρφωση και την πρακτική εξάσκηση φοιτητών.


Πίνακας 19

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


4ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.1. Ανάπτυξη Στόχων του Προγράμματος Σπουδών

Αποτιμώνται στοιχεία που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών, όπως η λειτουργικότητα του σχολικού προγράμματος, η οργάνωση και κατανομή της ύλης με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ύλη που διδάχθηκε ανά γνωστικό αντικείμενο, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Οι γενικοί και οι επιμέρους στόχοι των γνωστικών αντικειμένων που προβλέπονται από τα αναλυτικά προγράμματα είναι διατυπωμένοι με σχετική σαφήνεια. Ωστόσο, σ? αρκετές περιπτώσεις τα σχολικά εγχειρίδια δεν συμφωνούν με τους στόχους και κυρίως με το περιεχόμενο των προγραμμάτων. Συχνές είναι οι επαναλήψεις και οι επικαλύψεις καθώς και ο κατακερματισμός της ύλης που εμποδίζει τη συγκρότηση ολοκληρωμένης εικόνας στα επί μέρους γνωστικά πεδία. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στα σχετικά ερωτηματολόγια, είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα στην προτεινόμενη διδακτέα ύλη και το διαθέσιμο χρόνο, ο οποίος παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες προγραμματισμού και εξοικονόμησης συνήθως δεν επαρκεί.

Μία άλλη διαπίστωση από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια είναι ότι το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς μικρά περιθώρια ευελιξίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και δημιουργικής προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες και τις συναφείς απαιτήσεις της τάξης ή και ατομικά των μαθητών. Η αδυναμία αυτή οδηγεί σ? αρκετές περιπτώσεις στην υιοθέτηση σχετικά άκαμπτων διδακτικών πρακτικών που κινούνται στο πλαίσιο της επιδίωξης ενός μέσου όρου, απ? τον οποίο ωστόσο μένουν έξω μαθητές που βρίσκονται είτε κάτω από αυτό το μέσο επίπεδο είτε και πάνω απ? αυτό.

Χωρίς αμφιβολία οι ανακεφαλαιώσεις, όπου υπάρχει χρόνος να γίνουν, και η ανάθεση εργασιών στους μαθητές που τους παρακινούν να αυτενεργήσουν, να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν μόνοι τους πλευρές του γνωστικού πεδίου, παράγουν θετικά αποτελέσματα. Ως πολύ θετικά επίσης αξιολογούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν στις περιπτώσεις που η διδασκαλία εμπλουτίζεται με ηλεκτρονικές πολυμεσικές εφαρμογές, με πρόσθετο εποπτικό υλικό, με εργαστηριακές ? πειραματικές εφαρμογές και με εκπαιδευτικές επισκέψεις.


Πίνακας 20

Πίνακας 21


ΤΟΜΕΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών

Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου: η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της διδασκαλίας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις ποιότητας για την εξέταση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Στην αρχή του διδακτικού έτους, συνήθως στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου καθηγητών, καταρτίζεται ανά ειδικότητα ο προγραμματισμός των μαθημάτων σε ετήσια βάση. Ο προγραμματισμός αυτός περνάει μέσα από τα συντονιστικά των ειδικοτήτων, τα οποία γίνεται προσπάθεια να λειτουργούν τακτικά, να παρακολουθούν την εφαρμογή του προγράμματος και να προχωρούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Αυτή η διαδικασία του συντονισμού ανά ειδικότητα, κατά περίπτωση, λειτουργεί περισσότερο ή λιγότερο συστηματικά και αναλόγως βεβαίως αποδίδει.

Όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις στα σχετικά ερωτηματολόγια, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προετοιμάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη διδασκαλία τους σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση. Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού καθορίζονται ατομικά και συλλογικά μέσα από τη λειτουργία των συντονιστικών των ειδικοτήτων, οι διδακτικοί στόχοι των μαθημάτων και οι τρόποι επίτευξής τους, π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης, τα μέσα διδασκαλίας, ο προγραμματισμός του αναγκαίου διδακτικού χρόνου, οι μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών κλπ. Ανατίθενται εργασίες και ασκήσεις στους μαθητές, υπάρχει έλεγχος σχετικά με την εκπόνησή τους, παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη του περιεχομένου τους, ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης μέσω αυτών και αξιολόγηση. Ο δείκτης αυτός θα αξιολογηθεί με πιο συστηματικό τρόπο στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος.


Πίνακας 22

Πίνακας 23

Πίνακας 24

 


ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.3. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών και Πρακτικών Αξιολόγησης των Μαθητών

Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συνδέονται με παραμέτρους όπως: η οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, η έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας με τη διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων αξιολογικών μεθόδων, η σύνδεση των δοκιμασιών της αξιολόγησης με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, η συστηματική καταγραφή της επίδοσης των μαθητών, η τακτική ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους κλπ.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη:

Στην αρχή του έτους γίνεται ενημέρωση μαθητών και γονέων σχετικά με το πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας της τάξης. Χρησιμοποιούνται, όπου αυτό είναι εφικτό, διάφορα οργανωτικά σχήματα στην τάξη, όπως διδασκαλία στο σύνολο της τάξης ως ομάδας, διδασκαλία με ομάδες εργασίας κλπ, ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος. Όπως προκύπτει από την καθημερινή εμπειρία της λειτουργίας του σχολείου αλλά και από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, γενικά υπάρχει μέριμνα για παιδαγωγική επικοινωνία με τους μαθητές, για διαμόρφωση κλίματος αλληλοκατανόησης στην τάξη, και σεβασμό της προσωπικότητας, ενώ τα τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα των μαθητών επιδιώκεται να αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα και πνεύμα παιδαγωγικής ευθύνης

Ενθαρρύνεται και επιβραβεύεται η συνεισφορά των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και γενικότερα στη σχολική ζωή. Επίσης χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι αξιολόγησης ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος. Υπάρχει συστηματική καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μαθητών σε βάση τριμήνου, με σκοπούς:

· τη διαμόρφωση σε γενικές γραμμές κοινών αξιολογικών κανόνων

· τη συμπλήρωση, την αναπροσαρμογή και τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών

· την αντιμετώπιση με συγκεκριμένα μέτρα προβλημάτων μαθησιακής υστέρησης, αδιαφορίας, δυσκολιών προσαρμογής στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο σχολείο λειτουργούν σε εθελοντική βάση και χωρίς αμοιβή για τους διδάσκοντες τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η πλειοψηφία των μαθητών που απάντησαν στα σχετικά ερωτηματολόγια βρίσκουν αρκετά ενδιαφέροντα τα μαθήματα, επίσης δηλώνουν αρκετά έως και πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των διδασκόντων στην διευκρίνιση αποριών και των δύσκολων σημείων, όπως και από την ενθάρρυνση και τις ευκαιρίες συμμετοχής που έχουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τέλος η πλειοψηφία των μαθητών που απάντησαν θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας για το σπίτι.

Ο δείκτης αυτός θα αξιολογηθεί και θα ελεγχθεί με πιο συστηματικό και στοχευμένο τρόπο με τις δράσεις που θα αποφασιστούν για το δεύτερο στάδιο του προγράμματος.


Πίνακας 25


Συνοπτική παρουσίαση δεδομένων από την καταγραφή των απαντήσεων των μαθητών :

Πίνακας 26


Σε σύνολο 228 ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε διαφορετικά μαθήματα και διαφορετικές τάξεις

Ποσοστό (228/460 *100) = 49,5 % του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Πόσο ευχαριστημένοι είστε από :

 1. Το ενδιαφέρον του μαθήματος που παρακολουθήσατε :

Πίνακας 27


2. Την επεξήγηση των δύσκολων σημείων του μαθήματος :

Πίνακας 28

 

3. Την ενθάρρυνση που σας παρείχε ο εκπαιδευτικός κατά την διάρκεια του μαθήματος :

Πίνακας 29

 

4. Τις ευκαιρίες να συμμετέχετε στο μάθημα :

Πίνακας 30

 

5. Την ατμόσφαιρα που υπήρχε κατά τη διάρκεια του μαθήματος :

Πίνακας 31


6. Το φόρτο εργασίας που σας ανατέθηκε για το επόμενο μάθημα :

Πίνακας 32

 


ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.4. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Αποτιμάται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το σχολείο για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων (υλοποίηση καινοτομιών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.).

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δοκιμάζουν και πειραματίζονται σε νέες μεθόδους, υιοθετώντας στη διδακτική πρακτική σε πολλές περιπτώσεις καινοτομικές πρακτικές που αντιστοιχούν σε σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις. Όπως ήδη έχει αναφερθεί σε άλλο σημείο στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για συμμετοχή σε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Υποστηρίζονται και ενισχύονται οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες των μαθητών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου στο πλαίσιο σχολικών προγραμμάτων αλλά και σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από το γραφείο φυσικής αγωγής και από τον Δήμο. Αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ομιλιών-διαλέξεων σε θέματα μαθητικού και γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων των μαθητών σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Τέλος αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των μαθητών σε μαθητικούς διαγωνισμούς (μαθηματική εταιρεία κλπ), όπως και πρωτοβουλίες για εθελοντική δραστηριότητα (περιποίηση σχολικού κήπου, περιβαλλοντικές δράσεις).


Πίνακας 33

Πίνακας 34


ΤΟΜΕΑΣ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.5.: Υποστήριξη της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Εξέλιξης των Εκπαιδευτικών

Αποτιμώνται οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο σχολείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης στο πλαίσιο των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Εκπαιδευτικοί του σχολείου δείχνουν ενδιαφέρον και συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα, επιστημονικά και παιδαγωγικά συνέδρια. Επίσης έχουν λειτουργήσει προγράμματα ενδοεπιμόρφωσης σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους στα οποία συμμετείχαν και καθηγητές γειτονικών σχολείων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, είναι πολλοί αυτοί που δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε από την ποσότητα ούτε από την ποιότητα των επιμορφωτικών δράσεων που προσφέρονται κεντρικά.

Πίνακας 35

Πίνακας 36 

 

 

 

 

 

 


5ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής

Αποτιμάται η διαμορφωμένη πολιτική του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, παρεμβάσεις) για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων φοίτησης και διαρροής.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το σχολείο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα φοίτησης και μαθηματικής διαρροής. Υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και επικοινωνία με τους γονείς σε περίπτωση απουσίας μαθητών και στις ελάχιστες περιπτώσεις που εμφανίστηκαν ανάλογα περιστατικά αναπτύχθηκαν επιτυχείς πρωτοβουλίες για την ανάσχεσή τους.


Πίνακας 37


ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών

Εκτιμάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις των μαθητών του σε σχέση με τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ως προς την πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών και μηχανοργανωμένη καταγραφή των επιδόσεων τους κατά τάξη, τμήμα και μάθημα που παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικών στατιστικών επεξεργασιών ανά τρίμηνο και συνολικά ανά έτος, με αποτελέσματα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης εικόνας. Υπάρχει μία διαρκής συζήτηση στο Σύλλογο των Διδασκόντων ως προς το ζήτημα της ομογενοποίησης των κριτηρίων της αξιολόγησης χωρίς να είναι πάντοτε δυνατή μία συμφωνία σε ένα κοινό πλαίσιο από το σύνολο των διδασκόντων.

Η γενική εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών ως προς τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά ικανοποιητική, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα.

Επιδόσεις των μαθητών 2009-2010

Πίνακας 38


Πίνακας 39


ΤΟΜΕΑΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.3. Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις

Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για ατομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και υποστηρίζει τη συγκρότησή τους ως υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Ως προς το κυρίως διδακτικό έργο λειτουργούν 4 τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθηματικά και τη φυσική και πρόγραμμα παράλληλης διδακτικής στήριξης, επίσης έγινε προετοιμασία των μαθητών που πήραν μέρος στους διαγωνισμούς της Ελληνικής μαθηματικής εταιρείας. Η λειτουργία 10 προγραμμάτων (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αγωγής υγείας), το πρόγραμμα COMENIUS, το πλήθος των εκπαιδευτικών επισκέψεων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων εκτιμάται ότι καλλιεργεί μία μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων, τονώνει την αυτενέργεια και το συλλογικό πνεύμα και συμβάλλει αποφασιστικά στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών μας. Ικανοποιητική επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί η λειτουργία των πενταμελών συμβουλίων των τάξεων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του σχολείου.


Πίνακας 40

 

 


Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης

Παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημεία υπεροχής και οι αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη .

Επιχειρώντας μία κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη Γενική Έκθεση Αξιολόγησης θα μπορούσαμε να σημειώσουμε:

Σημεία υπεροχής του σχολείου :

 • Η σταθερή και εν πολλοίς απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου με κανονικό πρόγραμμα από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.
 • Η επαρκής στελέχωση και από ποσοτική αλλά και ποιοτική άποψη.
 • Το ενεργό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του σχολείου για την πρόοδο και την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών.
 • Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών προγραμμάτων και η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σ? αυτά.
 • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και οι αρμονικές σχέσεις συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς.
 • Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και η ενσωμάτωσή τους σε γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.
 • Η ύπαρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης, ο διαρκής εμπλουτισμός της, η συστηματική οργάνωση και η σταθερή λειτουργία της.
 • Το καλό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, με τους μαθητές και τους γονείς.
 • Η εφαρμογή διδακτικών καινοτομιών και η χρήση εποπτικών μέσων στη διεξαγωγή των μαθημάτων.
 • Η ανάπτυξη προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας σε εθελοντική βάση και χωρίς αμοιβή για τους εκπαιδευτικούς, όπως και η προετοιμασία για συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς επιστημονικών ενώσεων, όπως η ΕΜΕ.
 • Οι δειγματικές διδασκαλίες και ο μεγάλος αριθμός φοιτητών και εκπαιδευτικών που τις παρακολουθούν.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ενδοεπιμόρφωσης.
 • Η καταρχάς θετική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
 • Η μηδενική μαθητική διαρροή.

Αδυναμίες του σχολείου :

 • Η παλαιότητα του κτιρίου και η στενότητα χώρων που εμποδίζει την ανάπτυξη θεματικών τάξεων και εργαστηρίων.
 • Η μη φύλαξη τις νυκτερινές ώρες και τα σαββατοκύριακα.
 • Ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός του εργαστηρίου φυσικής ? χημείας.
 • Η οικονομική στενότητα του τελευταίου έτους.
 • Η απουσία μιας στενότερης και σταθερότερης σχέσης με το πανεπιστήμιο.
 • Η υπερίσχυση σε αρκετές περιπτώσεις των αναγκών διευθέτησης προβλημάτων της καθημερινότητας σε βάρος του προγραμματισμού.
 • Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αδυναμίες και τα κενά στη συνεννόηση, τη συνεργασία και το συντονισμό των εκπαιδευτικών σχετικά με την οργάνωση του διδακτικού έργου και τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών παιδαγωγικών και αξιολογικών κανόνων.
 • Οι ελλείψεις στο σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων για τη βελτίωση της απόδοσης των αδύνατων μαθητών και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών.
 • Η αδυναμία σχεδιασμού και υλοποίησης εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων.

Επιλογή τομέων συστηματικής αξιολόγησης

4ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τομείς:

Α) Διδακτική διαδικασία

Β) Μαθησιακή διαδικασία

Γ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Για τους δύο πρώτους τομείς Διδακτική διαδικασία & Μαθησιακή διαδικασία

 1. Επιτροπή για τα φιλολογικά μαθήματα. Η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της διδακτικής πράξης στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Ιστορίας. Έχει επιλέξει συγκεκριμένες ενότητες από τα τρία μαθήματα και στις τρεις τάξεις. Έχει προχωρήσει σε σύγκριση και αποτίμηση του αναλυτικού προγράμματος για τις συγκεκριμένες ενότητες και τον τρόπο αποτύπωσής του στα διδακτικά εγχειρίδια. Έχει επεξεργαστεί σενάρια διδακτικής σ? όλες αυτές τις ενότητες. Έχει ορίσει κριτικούς παρατηρητές παρακολούθησης των μαθημάτων και ήδη έχει προχωρήσει στην πραγματοποίηση 5 ειδικών διδασκαλιών στις ενότητες μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί. Οι συμμετέχοντες στην επιτροπή είναι 18 και πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις.
 2. Για τα μαθηματικά, έχει συγκροτηθεί πενταμελής επιτροπή που συνεδρίασε μία φορά, έχουν διαμορφωθεί ερωτηματολόγια και είναι υπό επεξεργασία το πρόγραμμα οργάνωσης διδασκαλιών με κριτικούς παρατηρητές.
 3. Για τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας έχει συγκροτηθεί εξαμελής επιτροπή, που συνεδρίασε 2 φορές. Είναι προς επεξεργασία τα ερωτηματολόγια προς τους μαθητές και το πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης θα επικεντρωθεί στην πειραματική διδασκαλία με την αξιοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, χρήση εποπτικών μέσων και υλικοτεχνικών υποδομών.

 1. Για τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) έχει συγκροτηθεί εννεαμελής επιτροπή, η οποία συνεδρίασε μία φορά. Η επιτροπή έχει επιλέξει τα προς αξιολόγηση διδακτικά αντικείμενα, έχει προχωρήσει στην πραγματοποίηση διαθεματικών δράσεων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας. Έχει επίσης προγραμματίσει διδασκαλίες με κριτικούς παρατηρητές.

 1. Για το μάθημα της πληροφορικής και ειδικά στην Γ? Γυμνασίου συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή που συνεδρίασε μία φορά και αποφάσισε το σχεδιασμό δράσης ? project για το Γ? τρίμηνο.

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Συγκρότηση τετραμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων. Συνεργασία με το ΕΚΦΕ, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα ενδοεπιμόρφωσης.

Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε από το Σύλλογο διδασκόντων του σχολείου (πρ 47/19/1/2011)

 

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast