**** To ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του σχολείου μας είναι 9.00 έως 13.15 ***

Αρχική σελίδα / ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010-11
Ευρετήριο Άρθρου
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Σελίδα 5
Σελίδα 6
Όλες οι Σελίδες


 

 

 

 

 

 

 


3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Σχέσεις μεταξύ των Εκπαιδευτικών

Εκτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η ποιότητα της επικοινωνίας, η δημιουργική συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών και η συλλογική δράση αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Όπως ήδη έχει αναφερθεί (πεδίο 2, δείκτης 2.1), ο σύλλογος των διδασκόντων στη διάρκεια του έτους πραγματοποιεί 8 τακτικές συνεδριάσεις και τουλάχιστον άλλες 4 έκτακτες για τρέχοντα ζητήματα. Όλες οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου διδασκαλίας. Η μέση διάρκεια της συνεδρίασης είναι περίπου 2 ώρες και συμμετέχουν σ? αυτήν το σύνολο των εκπαιδευτικών εκτός βεβαίως των δικαιολογημένα απόντων. Η ημερήσια διάταξη των τακτικών συνεδριάσεων αφορά στον προγραμματισμό, στον έλεγχο και την αξιολόγηση της φοίτησης των μαθητών και τον ετήσιο απολογισμό της λειτουργίας του σχολείου. Οι έκτακτες αναφέρονται σε αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, το σχεδιασμό της δράσης σε συγκεκριμένους τομείς, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, την οργάνωση επισκέψεων κλπ. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καλλιεργείται η συλλογικότητα.

Στο σχολείο λειτουργούν συντονιστικά ειδικοτήτων (φιλολόγων, μαθηματικών, κλάδων ΠΕ04 και ξένων γλωσσών). Τα συντονιστικά κατά περίπτωση συνέρχονται περισσότερο ή λιγότερο τακτικά με θέματα τον προγραμματισμό της ύλης, την ανταλλαγή εμπειρίας την οργάνωση διαθεματικών διδασκαλιών και την ανάπτυξη δράσεων ενδοεπιμόρφωσης. Αποτελεί επίσης συνηθισμένο φαινόμενο η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των εκπαιδευτικών (σημειώσεις, βιβλία, εποπτικό υλικό).

Όπως επίσης αναφέρθηκε (πεδίο 2, δείκτης 2.1) σε ετήσια βάση προσφέρονται από 9 έως 11 προγράμματα (Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, και ένα πρόγραμμα COMENIUS, το οποίο τρέχει από φέτος) με καινοτόμες δράσεις και πολύ μεγάλη συμμετοχή των μαθητών. Στα προγράμματα αυτά εμπλέκονται περίπου 200 μαθητές και 30 περίπου εκπαιδευτικοί.

Σε ετήσια βάση τα τμήματα του σχολείου πραγματοποιούν συνολικά περίπου 54 (3 επισκέψεις ανά τμήμα) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, το κοινοβούλιο, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, επιχειρήσεις κλπ συνδεδεμένες πάντοτε με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα. Κάποια από τα προγράμματα καταλήγουν σε πολυήμερες εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2009-10, στο πλαίσιο των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κλπ προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδρομές στο εξωτερικό (Φλωρεντία και Εδιμβούργο) και δύο στην Ελλάδα (Καλαμάτα και Ολυμπία).

Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, με δεδομένες τις διαφορετικές απόψεις, τις λελογισμένες τριβές, απολύτως φυσιολογικές αλλά και αναγκαίες σε μια συλλογικότητα 60 ανθρώπων, χαρακτηρίζονται γενικά από κοσμιότητα, αλληλοσεβασμό και πνεύμα συνεργασίας. Κατά κοινή ομολογία η Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών που αναφέρονται σ? όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, δηλαδή σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο, τις καινοτομίες, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Πίνακας 16

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών - Μαθητών και μεταξύ των Μαθητών

Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η επίδειξη από τους μαθητές μιας συμπεριφοράς σύμφωνης με τους σχολικούς κανόνες, η σύμφωνη με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους μαθητές, η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή, η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το κλίμα στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. Γενικά υπάρχει πνεύμα εφαρμογής αρχών δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διαχειρισθούν τα προβλήματα πειθαρχίας στο χώρο του σχολείου με παιδαγωγική ευαισθησία με αρκετή μεγαθυμία αλλά και με συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Στα πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές με σκοπό την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Το πλήθος των προγραμμάτων αλλά και η μεγάλη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σ? αυτά αποτελεί τεκμήριο για την ευδοκίμηση αυτής της προσπάθειας. Υπάρχει τακτική και αρμονική συνεργασία της Διεύθυνσης με το δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητών για ζητήματα σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας του σχολείου, την οργάνωση εκδηλώσεων και εκδρομών. Η προσαρμογή των μαθητών στους κανόνες λειτουργίας του σχολείου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητική με εξαίρεση περιστατικά, συνήθως όχι σοβαρά, που υπερβαίνουν αυτόν τον κανόνα και χρήζουν πειθαρχικής αντιμετώπισης. Τα περιστατικά αυτά αφορούν προσωπικές συμπεριφορές και πιο σπάνια φαινόμενα συλλογικής αταξίας, στα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα οποία αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, τη μαθητική κοινότητα, τους γονείς, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που αξιολογούνται πιο σοβαρές συγκαλείται το Συμβούλιο τάξης. Σοβαρά περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς μαθητών δεν υπάρχουν. Η εικόνα αυτή προκύπτει από την καθημερινή εμπειρία όλων όσων ζούμε στο περιβάλλον του σχολείου αλλά από τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηματολόγια μαθητές και καθηγητές.

Πίνακας 17


Δείκτης Αξιολόγησης 3.3. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Γονέων

Αποτιμώνται οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και γονέων με βασικό κριτήριο την τακτική, αμφίδρομη και ολοκληρωμένη ροή πληροφόρησης ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο για την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η σχέση του σχολείου με τους γονείς μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Υπάρχει σταθερή ημέρα και ώρες επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων σε εβδομαδιαία βάση. Εκτός από την καθορισμένη ημέρα και ώρα επικοινωνίας υπάρχει δυνατότητα φυσικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Οργανωμένη συνάντηση επίσης υπάρχει στο τέλος των τριμήνων, κατά την παράδοση των ελέγχων επίδοσης. Η ανταπόκριση των γονέων σ? αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης είναι πολύ ικανοποιητική. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία προσέρχονται στο σχολείο και συζητούν με τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο και τα ζητήματα που αφορούν την παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο. Επίσης στην αρχή του έτους πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς των μαθητών της Α? Γυμνασίου, ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις οι γονείς καλούνται ατομικά ή συλλογικά στο σχολείο για ενημέρωση και συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Η επικοινωνία αυτή εξασφαλίζει τη δυνατότητα σχηματισμού μιας σχετικά καλής εικόνας για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι μαθητές στο σπίτι και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την από κοινού αναζήτηση των τρόπων για την αντιμετώπισή τους. Η συνεργασία με το Σύλλογο γονέων είναι αρμονική και σταθερή και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.


Πίνακας 18


Δείκτης Αξιολόγησης 3.4. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Φορέων

Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο (η συχνότητα, το περιεχόμενο και η ποιότητα της επικοινωνίας) με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Υπάρχει σταθερή συνεργασία της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών του σχολείου με τις εκπαιδευτικές αρχές με τα ΠΕΚ, τα ΚΔΑΥ, το ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων, το ΕΚΦΕ κλπ. Ικανοποιητική επίσης είναι η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τη Σχολική Επιτροπή. Επίσης όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχει σταθερή επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους και με πανεπιστημιακά τμήματα για την επιμόρφωση και την πρακτική εξάσκηση φοιτητών.


Πίνακας 19

  

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast