**** To ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του σχολείου μας είναι 9.00 έως 13.15 ***

Αρχική σελίδα / ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010-11
Ευρετήριο Άρθρου
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Σελίδα 5
Σελίδα 6
Όλες οι Σελίδες

 

 

 

 


2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Διαμόρφωση και Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος

Οι διοικητικές-οργανωτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στη Σχολική Μονάδα αποτιμώνται σε σχέση με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχολικού προγράμματος. Η διαμόρφωση ενός λειτουργικού ωρολογίου προγράμματος, η υποστήριξη και ο συντονισμός της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των τμημάτων τάξης ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, η ανάπτυξη διαδικασιών για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, η εφαρμογή παρεμβατικών πρακτικών, ο προγραμματισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Γίνεται προσπάθεια η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος να διέπεται από παιδαγωγικές - διδακτικές αρχές και παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών και σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα είναι επιτυχές. Το σχολείο, το σχολικό έτος 2009-10 λειτούργησε 139 ημέρες επί συνόλου 147 εργάσιμων. Η διαφορά των 8 ημερών κατανέμεται ως εξής, 5 μέρες λόγω γρίπης, 1 ημέρα συνέλευση ΕΛΜΕ, 1 ημέρα λόγω γεγονότων Γρηγορόπουλου και 2 λόγω βουλευτικών εκλογών. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη τηρήθηκε σε ποσοστό που αγγίζει το 95%. Γίνεται ετήσιος προγραμματισμός του μεγαλύτερου μέρους των σχολικών δραστηριοτήτων από την αρχή της σχολικής χρονιάς και το πρόγραμμα αυτό τηρείται σε γενικές γραμμές. Η διεύθυνση του σχολείου στις περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για αναπλήρωση με σκοπό την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος. Επίσης για τους μαθητές που είναι απαλλαγμένοι από το μάθημα των θρησκευτικών έχει καταρτιστεί ειδικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων, κυρίως ελληνικών και μαθηματικών. Η Διεύθυνση υποστηρίζει και συντονίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και τάξη αλλά και ανάμεσα σε ειδικότητες.

Σε σχετικά ερωτηματολόγια το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών δηλώνουν γενικά ικανοποιημένοι από την κατανομή των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια οι μαθητές εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων στη σύνταξη του προγράμματος. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία όσων μαθητών απάντησαν εμφανίζονται σχετικά έως και πολύ ευχαριστημένοι από τα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Υπάρχει συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων προκειμένου να διευκολυνθεί, όποτε χρειάζεται, η εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος. Κάποια προβλήματα που εμποδίζουν την εφαρμογή σταθερού προγράμματος εμφανίζονται κυρίως στην αρχή του σχολικού έτους και σχετίζονται με την πλήρωση των κενών ή σε κάποιες περιπτώσεις και στη διάρκεια του έτους είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω αποχώρησης εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως συνέβη φέτος. Στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι να υπάρξει αναπλήρωση τα κενά καλύπτονται με τροποποίηση του προγράμματος από το υπάρχον προσωπικό.

Ο σύλλογος των διδασκόντων στη διάρκεια του έτους πραγματοποιεί 8 τακτικές συνεδριάσεις και τουλάχιστον άλλες 4 έκτακτες για τρέχοντα ζητήματα. Όλες οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου διδασκαλίας. Η μέση διάρκεια της συνεδρίασης είναι περίπου 2 ώρες και συμμετέχουν σ? αυτήν το σύνολο των εκπαιδευτικών εκτός βεβαίως των δικαιολογημένα απόντων.

Σε ετήσια βάση προσφέρονται από 9 έως 11 προγράμματα (Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, και ένα πρόγραμμα COMENIUS, το οποίο τρέχει από φέτος) με καινοτόμες δράσεις και πολύ μεγάλη συμμετοχή των μαθητών. Στα προγράμματα αυτά εμπλέκονται περίπου 200 μαθητές και 30 περίπου εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων λειτουργεί θεατρικό εργαστήρι με συμμετοχή 35 μαθητών, οι παραστάσεις του οποίου αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν επανειλημμένα κερδίσει διακρίσεις (πρώτο ή δεύτερο βραβείο) στον Πανελλήνιο μαθητικό θεατρικό διαγωνισμό. Λειτουργούν επίσης αθλητικές ομάδες βόλεϊ και μπάσκετ, οι οποίες έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις των ομάδων στα μαθητικά πρωταθλήματα του Δήμου Αθηναίων (πρώτη ή δεύτερη θέση τα τελευταία τρία χρόνια). Στο τέλος του σχολικού έτους οργανώνεται πολιτιστική εβδομάδα, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προγραμμάτων σε συνδυασμό με άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως μουσικές και ποιητικές βραδιές. Σ? αυτό το πλαίσιο οργανώνονται εκθέσεις ζωγραφικής και τεχνολογίας, όπου παρουσιάζονται έργα των μαθητών.

Σε ετήσια βάση τα τμήματα του σχολείου πραγματοποιούν συνολικά περίπου 54 (3 επισκέψεις ανά τμήμα) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, το κοινοβούλιο, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, επιχειρήσεις κλπ συνδεδεμένες πάντοτε με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα. Κάποια από τα προγράμματα καταλήγουν σε πολυήμερες εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2009-10, στο πλαίσιο των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κλπ προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδρομές στο εξωτερικό (Φλωρεντία και Εδιμβούργο) και δύο στην Ελλάδα (Καλαμάτα και Ολυμπία).

Πίνακας 9 - Πίνακας 10 - Πίνακας 11

 

Πίνακας 12 - Πίνακας 13

 


ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Συντονισμός Σχολικής Ζωής.

Οι διοικητικές - οργανωτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα αποτιμώνται σε σχέση με το συντονισμό της σχολικής ζωής. Η διαμόρφωση και η εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού για τη λειτουργία του σχολείου, η σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η χάραξη σαφούς προσανατολισμού για την εργασία του σχολείου, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων με στόχο τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, η υποστήριξη μηχανισμών και διαδικασιών που διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελούν εκφράσεις της ποιότητας του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η Διεύθυνση προσπαθεί να θέτει συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες και να προγραμματίζει δράσεις για την υλοποίησή τους. Υπάρχει ένα ζήτημα με την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των αποφάσεων, το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου που ασκείται. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν καθυστερήσεις ή σε κάποιες άλλες οι αποφάσεις δεν υλοποιούνται. Η καθημερινότητα διαμορφώνει ανάγκες που η αντιμετώπισή τους υπερτερεί του προγραμματισμού. Οι αποφάσεις συνήθως είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαδικασιών και η εφαρμογή ενός συνεργατικού, συλλογικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας είναι στόχος. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός του σχολείου εγκεκριμένος από το Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος σε γενικές γραμμές εφαρμόζεται. Οι εκπαιδευτικοί πάντοτε ενημερώνονται για την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συλλόγου και υπάρχει μέριμνα τα προς συζήτηση θέματα να καλύπτουν τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του σχολείου. Συστηματική ενημέρωση επίσης υπάρχει και για ζητήματα που αφορούν τις επί μέρους ειδικότητες. Ο τρόπος διεξαγωγής της συζήτησης στις συνεδριάσεις είναι ικανοποιητικός, υπάρχει εισήγηση, ακολουθούν ερωτήσεις, γίνονται τοποθετήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις με ψηφοφορία όπου αυτό είναι αναγκαίο. Από τη μεριά της διεύθυνσης υπάρχει μέριμνα για την αξιοποίηση του συνόλου του εκπαιδευτικού δυναμικού στις διάφορες εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου και όσον είναι δυνατόν στη σχετική κατανομή εργασιών λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες, η εμπειρία και τα ενδιαφέροντα. Η συνεργασία της διεύθυνσης με τους εκπροσώπους των μαθητών και των γονέων είναι τακτική και αρκετά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ζητημάτων του σχολείου


Πίνακας 14


ΤΟΜΕΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Διαχείριση και Αξιοποίηση των Μέσων και των Πόρων

Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων ? η κατανομή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου ? καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με στόχο την ορθολογική κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Μέχρι στιγμής οι λειτουργικές ανάγκες καλύπτονται χωρίς να υπάρχει καμιά εκκρεμότητα, ενώ το περίσσευμα, το οποίο μέχρι και την περσινή χρονιά υπήρχε, αξιοποιείτο για τη βελτίωση των υποδομών, όπως η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του εργαστηρίου της πληροφορικής και τη μηχανοργάνωση του σχολείου, την αγορά φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, προβολέων (projectors). Επίσης αγοράστηκαν οθόνες προβολής, επισκευάστηκε διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε εξ αρχής η αίθουσα καλλιτεχνικών, εμπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη με την αγορά νέων βιβλίων κλπ. Η διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου από τους μαθητές και τους καθηγητές και υπάρχει μέριμνα να είναι πάντοτε διαθέσιμοι και σε καλή κατάσταση. Η συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή και το Σύλλογο Γονέων ήταν πάντοτε άριστη. Η θετική ανταπόκριση και των δύο θεσμών στα αιτήματα του σχολείου στο μέτρο των δυνατοτήτων τους υπήρξε πάντοτε δεδομένη και άμεση. Επίσης πολύ ικανοποιητική υπήρξε και η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές.

Πίνακας 15 

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast