*** Η  γραμματεία του σχολείου είναι ανοιχτή για το κοινό τις εργάσιμες μέρες  από 11.00 π.μ. έως 13.15 μ.μ. ***

Αρχική σελίδα / ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010-11
Ευρετήριο Άρθρου
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Σελίδα 5
Σελίδα 6
Όλες οι Σελίδες

 

 

 

 

 

 


Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

0501130

Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521

Αμπελόκηποι

Ταυτότητα του σχολείου

Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών προήλθε από την μετατροπή του 10ου Γυμνασίου Αθηνών σε 2ο Πρότυπο Αθηνών (ΠΔ υπ? αριθμ. 828/ΦΕΚ 209/1980 άρθρο 2) και στη συνέχεια μετατράπηκε σε 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (υπουργική απόφαση Γ/2/2340/20/5/1986) και από τότε λειτουργεί ως 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο, σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την λειτουργία όλων των πειραματικών σχολείων. Σε όλο αυτό το διάστημα, εκτός από τους σκοπούς λειτουργίας του (Νομ.1566/85Αρθρ.31 παρ.1 και 2), κάλυψε την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των ειδικοτήτων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Επίσης εφάρμοσε πειραματικά πιλοτικά προγράμματα σε μια σειρά εκπαιδευτικούς τομείς πριν από την εφαρμογή τους σε άλλα σχολεία και παράλληλα ανέπτυξε προγράμματα Ευέλικτης Zώνης, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, Ισότητας των δυο Φύλων, COMENIUS, περιβαλλοντικής, θεατρικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας κ.α. Το τρέχον σχολικό έτος στο σχολείο φοιτούν 473 μαθητές, λειτουργούν 18 τμήματα και υπηρετούν 62 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 45 με οργανική θέση, 15 μόνιμοι με οργανική θέση σε άλλα σχολεία, εκ των οποίων οι 11 εξ ολοκλήρου αποσπασμένοι, 4 για συμπλήρωση ωραρίου και 2 αναπληρωτές. 4 καθηγητές με οργανική θέση στο σχολείο υπηρετούν με απόσπαση σε άλλα σχολεία και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Πίνακας 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Στους υπηρετούντες εκπ/κούς έχει υπολογισθεί και μία εκπ/κός ΠΕ05 η οποία ανήκει οργανικά και απουσιάζει με αναρρωτική άδεια (μέχρι 23/12/2010). Επίσης υπηρετούν με μειωμένο ωράριο δύο αναπληρωτές, ένας ΠΕ02 και ένας ΠΕ03, στο πλαίσιο του προγράμματος παράλληλης στήριξης.

Μέσος όρος υπηρεσίας εκπαιδευτικών 20 έτη

Λοιπό προσωπικό: Μία Γραμματέας, μία επιστάτρια, δύο καθαρίστριες και δύο φύλακες. Σχετικά με τους φύλακες σημειώνεται ότι εργάζονται σε δύο βάρδιες, πρωΐ ? απόγευμα μόνο τις εργάσιμες μέρες. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο δεν φυλάσσεται βράδυ και σαββατοκύριακα με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την προστασία του από φθορές, κλοπές κλπ.

Πίνακας 2

Κοινωνικά και Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά του Μαθητικού Δυναμικού

Η πλειοψηφία των μαθητών μας έχει γονείς που με κοινωνιολογικούς όρους κατατάσσονται στην κατηγορία των μικροαστικών στρωμάτων. Είναι υπάλληλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί, αυτοαπασχολούμενοι, εργατοτεχνίτες κλπ. Οι περισσότεροι κατοικούν στις περιοχές Αμπελοκήπων, Γκύζη, Νεάπολη ? Εξάρχεια, Κυψέλη, λίγοι στην περιοχή Κολωνακίου και ακόμη λιγότεροι σε πιο απομακρυσμένες από το σχολείο μας περιοχές, όπως Ιλίσια, Ζωγράφου, Πατήσια, Χολαργό, Αγ. Παρασκευή κλπ. Περίπου 21% από τους μαθητές είναι μετανάστες και οι περισσότεροι απ? αυτούς έχουν αλβανική καταγωγή. Σημειώνεται ότι στο σύνολό τους έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περίπου το 17% των γονέων είναι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης.

Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης

Το σχολείο μας με απόφαση του Συλλόγου των καθηγητών εντάχθηκε στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων, το Μάιο του 2010. Τον Οκτώβριο και κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Χρυσοβέργη, υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο, προχωρήσαμε στην έναρξη των διαδικασιών του προγράμματος, στο οποίο σημειωτέον συμμετέχει η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκαν οι εξής επιτροπές :

Πρώτο πεδίο: Συγκρότηση επιτροπής για την καταγραφή και αξιολόγηση των μέσων, των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής συγκροτήθηκαν τρεις ομάδες, συνολικά 8 άτομα και με ειδικά αντικείμενα: α) υλικοτεχνική υποδομή, β) οικονομικοί πόροι, γ) ανθρώπινο δυναμικό.

Δεύτερο πεδίο: Επιτροπή για την καταγραφή και την αξιολόγηση της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής συγκροτήθηκαν τρεις ομάδες, συνολικά 8 άτομα, και με ειδικά αντικείμενα: α) οργάνωση, β)διοίκηση του σχολείου και γ) αξιοποίηση μέσων και πόρων.

Τρίτο πεδίο: Επιτροπή σχετικά με την αξιολόγηση του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο, συνολικά 4 άτομα.

Οι επιτροπές αυτές έχουν συνεδριάσει συνολικά 5 φορές, επίσης έχουν προχωρήσει σε συλλογή στοιχείων από το αρχείο του σχολείου, μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων σχετικά με το αντικείμενό τους.

Τέταρτο πεδίο: Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών αξιοποιήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες συντονιστικές επιτροπές ειδικοτήτων και συγκροτήθηκαν και νέες, συνολικά 5 επιτροπές (φιλολογικά μαθήματα, μαθηματικά, ειδικότητες ΠΕ04, ξένες γλώσσες και πληροφορική) στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν 38 εκπαιδευτικοί. 

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast