.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [26.6.24] Επείγον! Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αποτελέσματα σχολικού έτους 2023-24

Γονείς

Σήμερα, 19/6/24, ανακοινώνουμε ότι:

'Ολοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης που συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου προάγονται στην επόμενη  τάξη.

'Ολοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης που συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου απολύονται.

Οι βαθμοί έχουν σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων/κηδεμόνων.

Για τυχόν αναβαθμολογήσεις των γραπτών δοκιμίων (του Ιουνίου) μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων.

Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από τον Μέσο Όρο των δύο εξεταστών - αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast