.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [26.6.24] Επείγον! Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/-τριών της Α΄ τάξης του σχολικού έτους 2024-25

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/-τριών της Α΄ τάξης του σχολικού έτους 2024-25

Γονείς

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του/της μαθητή/-τριας στο σχολείο, την διασταύρωση στοιχείων και την οργάνωση του σχολείου για την έναρξη του σχολικού έτους 2024-25, παρακαλούμε όπως μας στείλετε:

  • Υπεύθυνη δήλωση από την διαδικτυακή πύλη GOVGR, η οποία να αναφέρει το παρακάτω κείμενο, συμπληρωμένο κατάλληλα για τον/τη μαθητή/-τρια.
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο πλευρές) ή πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/-η ο/η μαθητής/-τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/-τρια δεν είναι εγγεγραμμένος/-η στα Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας πρέπει να κατατεθεί θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα του/της.
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ που να αναφέρεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του/της μαθητή/-τριας (όπως και στην υπεύθυνη δήλωση).

…………………………………………………………………………………………………………………..

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:

Ασκώ νόμιμα την κηδεμονία του/της <ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ> του <ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ> και <ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ>.

Αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση για ζητήματα της πορείας φοίτησής του/της.

Η ηλεκτρονική μου δ/νση είναι <γράφετε το email σας>, το κινητό μου είναι <γράφετε τον αριθμό κινητού σας>. Η δ/νση μόνιμης κατοικίας του/της μαθητή/-τριας είναι  <Οδός, αριθμός, Πόλη, ΤΚ>. Το σταθερό τηλέφωνο της μόνιμης κατοικίας του/της μαθητή/-τριας είναι <τηλέφωνο>.

Η β΄ ξένη γλώσσα που διδάχθηκε ο/η μαθητής/-τρια αποφοιτώντας από το Δημοτικό είναι <γράφετε γαλλικά ή γερμανικά>.

Δηλώνω ότι επιτρέπω στον διαχειριστή μαθητικών λογαριασμών του σχολείου τη δημιουργία λογαριασμού Π.Σ.Δ. (Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου), για τον/την <Ονοματεπώνυμο μαθητή/-τριας>, που θα φοιτά στην Α΄ τάξη του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών, κατά το σχολικό έτος 2024-25.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις, όπως και τα σχετικά έγγραφα, χρειάζεται να αποσταλούν στο 2gympeir@sch.gr μέχρι την Τρίτη 18-6-2024, στις 15:00.

Επισημαίνουμε ότι υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται να αποστείλουν και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, εκτός από τις περιπτώσεις αποκλειστικής επιμέλειας ή μονογονεϊκής οικογένειας.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος παρακαλούμε να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/-τριας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Σ.Δ. και τους μαθητικούς λογαριασμούς υπάρχουν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας στο ηλεκτρονικό έγγραφο με τίτλο «Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Π.Σ.Δ.» και στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Δ. www.sch.gr/services

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast