.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [26.6.24] Επείγον! Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Φυσική Αγωγή - Αγωγή Υγείας / Γονείς / Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Γονείς

Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή  του παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών». Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο γονείς/ κηδεμόνες του/της. Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του/της, παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου έως την Παρασκευή 16/9/2022.

Υπενθυμίζουμε ότι μαθητές/τριες που είχαν απαλλαγή τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να υποβάλλουν ξανά αίτηση για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast